Kan ett återreseförbud upphävas i samband med giftermål eller samboskap med någon som bor i Sverige?

Hej,

Kan ett återreseförbud upphävas i samband med giftermål eller samboskap med någon som bor i Sverige?

Hej och tack för din fråga,

Enligt 8 kap 26 § utlänningslagen kan ett återreseförbud upphävas endast om det finns särskilda för detta. Särskilda skäl kan innebära att det inträffat nya omständigheter som är av betydelse  och kan exempelvis vara om den utvisade har barn i Sverige enligt 1 kap. 10 § utlänningslagen. Domstolen gör en intresseavvägning gällande skälen för och emot upphävandet av ett återreseförbud. I rättsfallet NJA 2007 s. 425 vägde skälet att den som hade återreseförbud dömts för allvarlig brottslighet tyngre än skälen för att upphäva beslutet, trots att den utvisade hade barn i landet. Den utvisade mannen fick med andra ord inte återreseförbudet lyft.

I rättsfallet MIG 2017:16 konstateras att det faktum att ett återreseförbud meddelats i samband med ett beslut om avvisning med omedelbar verkställighet, inte på grund av utlänningens agerande, är en omständighet som kan medföra att förbudet upphävs när utlänningen uppfyller förutsättningarna för att beviljas ett uppehållstillstånd på grund av arbete. Beträffande äktenskap/samboskap finns ingen relevant praxis att tillgå, det är dock svårt att se att ett giftermål skulle påverka bedömningen om ett återreseförbud då detta inte direkt påverkar den utvisades möjligheter till uppehållstillstånd.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas