fbpx

Kan ett bodelningsavtal för sambor ogiltigförklaras?

Hej,

Jag och min dåvarande sambo köpte en bostadsrätt 2016 som vi bodde tillsammans i men nu har vi gjort slut. Under uppbrottet var hennes press på mig så svår att jag under stress och illamående (depression) skrev på bodelningen och lämnade lägenheten till henne så jag kunde flytta därifrån.

Finns det något sätt att få ut min hälft av bostadsrätten? Vi ägde den tillsammans. Jag har investerat alla mina pengar och fick ingenting tillbaka. Det var under stor stress och press jag kände mig tvungen att skriva på pappret även om det då var frivilligt, annars skulle jag inte vara här idag.

Hej och tack för din fråga,

Huvudregeln är att ett underskrivet avtal gäller men om någon av ogiltiggrunderna i tredje kapitlet avtalslagen föreligger så skulle bodelningsavtalet kunna ogiltigförklaras.

Som jag förstår det verkar det som att bostadsrätten har köpts av er för gemensam användning. Den räknas då som samboegendom och ska därför ingå i bodelningen.[1] Sambolagen är dispositiv och parterna får därför själva bestämma hur egendomen ska fördelas vid en bodelningen. Eftersom ett skriftligt bodelningsavtal har upprättats som du skrivit under har formkraven för bodelningsavtalet uppfyllts.[2]

Huvudregeln i svensk rätt är att avtal ska hållas enligt principen pacta sunt servanda och så gäller även för bodelningsavtal. Det finns inga bestämmelser i sambolagen som avser upphävande av bodelningsavtalet. Giltighetsreglerna för bodelningsavtal går istället under tredje kapitlet avtalslagen. Avtalet kan exempelvis ogiltigförklaras om det uppkommit till följd av ocker, svek eller i allmänhet strider mot tro och heder.[4] Alternativt kan ett specifikt avtalsvillkor i avtalet jämkas eller lämnas utan hänseende om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.[5] Har din depression varit så pass svår att den påverkat ditt omdöme skulle det kunna innebära att avtalet jämkas eller ogiltigförklaras men det är svårt att avgöra med den information som framgår av frågan. Domstolen har dock visat sig restriktiv i att ogiltigförklara avtal då pacta sunt servanda, dvs att avtal ska hållas, ska gälla i så hög utsträckning som möjligt. Det är därmed svårt att hävda att ett avtal inte ska gälla.

Om ditt ex inte själv vill gå med på en jämkning eller ogiltigförklaring av bodelningsavtalet är alternativet att stämma henne vid tingsrätten. Om du vill ha hjälp av någon av våra jurister så kan du kontakta oss här.

Här finns ett svar på en liknande fråga.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 1 och 8 §§ Sambolagen (samboL)
[2] 9 § samboL
[4] 30, 31 och 33 §§ avtalslagen (avtL).
[5] 36 § avtL samt sambolagen 9§ 3 st.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas