fbpx

Kan föreningen verkligen kräva mig på pengar då det är de som har aviserat fel?

Hej,

Jag äger en bostadsrätt sedan 2009. Föreningen har nu uppmärksammat att man vid en avgiftshöjning 2011-01-01 missat att höja min avgift med 6 % och kräver mig nu på betalningen för detta retroaktivt. Jag har själv bestridit, men kommer ingenvart. Jag hävdar att jag betalat de avier jag fått.

Hej och tack för din fråga,

Frågan rör den inte lagstadgade principen om condictio indebeti eller obehörig vinst. Felet ligger i föreningens agerande men du har ändock dragit vinst av detta. Från praxis framgår att hänsyn ska tas till om den betalningsskyldig haft fog att tro att betalningarna utgjorde slutliga regleringar av skulderna. Domstolen anser att den betalningsskyldige varit skyldig att göra en tilläggsbetalning om felen i tidigare räkningar lätt skulle ha upptäckts om normal uppmärksamhet iakttagits vid granskning av räkningarna. En bedömning görs utifrån vilken kännedom den betalningsansvarige hade och hur lätt det var att upptäcka differensen mellan prestationen och debiteringen. Det noteras att en mätbar prestation inte finns på samma sätt när det gäller avgift till en bostadsrättsförening, vad som blir av relevans blir således den kännedom som funnits angående skillnaden mellan aviserad avgift och den verkliga avgiften. Kan det inte visas att kännedom funnits om avgiftshöjningen torde det vara svårt att nå framgång med kravet om återbetalning.

Vänliga hälsningar

Zeijersborger & Co.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas