Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Kan föreningen vräka oss från vår bostadsrätt på grund av renovering under kvällar?

Datum: 04/11/2022

Hej,

Jag och min flickvän har köpt en bostadsrätt som vi börjat renovera. Enligt föreningen ska det vara tyst efter kl. 18:00, vilket gör det svårt att hinna fixa något när vi båda jobbar kontorstider. I veckan fick vi hem en varning där det stod att grannarna klagat på att vi renoverat under helger och kvällar, samt att om inte förbättring sker kan vi förverkas och tvingas flytta.

Vi undrar om det är möjligt att vi kan vräkas på grund av renovering där vi kan ha gått över tiden lite på kvällarna? Vi har pratat med grannarna och förklarat att vi bara vill bli klara och flytta in men de verkar inte förstå och fortsätter med sina klagomål till föreningen. Nu är vi oroliga och vågar knappt fortsätta vår renovering som är långt ifrån klar.

Hej och tack för din fråga,

Beroende av bland annat omfattningen av störningarna kan er förening ha rätt att förverka nyttjanderätten till er bostad samt säga upp er till avflytt, men det förutsätter att störningarna som ni påståtts utsatt era grannar för inte är av ringa betydelse, att ni inte vidtagit rättelse efter tillsägelse samt att socialnämnden underrättats.

Huvudregeln är att ni i princip får renovera under vilka dagar och under vilka tider ni vill, eftersom det inte finns något i bostadsrättslagen som stadgar att ni kan bli vräkta om ni renoverar en viss dag eller viss tid på dygnet. Som bostadsrättsinnehavare ska ni däremot se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störning i sådan grad att de kan vara skadliga för hälsan eller försämrar bostadsmiljön på ett sätt som inte skäligen bör tålas. Ni ska även rätta er efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar.[1] Vad som anses skäligt avgörs från fall till fall, men det ska vara fråga om störningar som går utöver vanligt vardagligt liv. Om det står i föreningens stadgar att renovering inte får ske efter kl. 18:00 måste ni även rätta er efter det.

För det fall det förekommer störningar enligt ovanstående ska bostadsrättsföreningen ge er tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör samt underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna.[2]

Nyttjanderätten till er lägenhet kan förverkas om ni åsidosätter era skyldigheter enligt ovan, det vill säga om ni till exempel utsätter era grannar för störningar som de inte skäligen bör tåla.[3] Är det som ligger er till last, det vill säga renoveringen under kvällstid, av ringa betydelse kan dock inte nyttjanderätten förverkas.[4] Så kan vara fallet om renoveringen till exempel enbart skett under ett eller ett fåtal tillfällen, knappt fört något oljud eller om renoveringen enbart med liten marginal överskridit den i stadgarna angivna tiden.

Bostadsrättsföreningen får säga upp er om ni låter bli att efter tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål. Uppsägning på grund av sådana störningar i boendet som skäligen inte bör tålas får dock inte ske förrän socialnämnden har underrättats.[5] Om nyttjanderätten till lägenheten blivit förverkad men rättelse skett innan föreningen sagt upp er till avflyttning får ni inte skiljas från bostadsrätten på den grunden.[6]

Slutligen är min rekommendation att ni läser föreningens stadgar för att undersöka vilka regler ni har att förhålla er till. Jag rekommenderar er därutöver att avhålla er från att renovera, för det fall renoveringen medför mycket oväsen, under obekväma tider såsom kvälls- och nattetid eller tidig morgon.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. Ni kan också hitta mer information i vår handbok om bostadsrätt.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 7 kap. 9 § Bostadsrättslagen (BrL)
[2] 7 kap. 9 § BrL
[3] 7 kap. 18 § BrL
[4] 7 kap. 19 § BrL
[5] 7 kap. 20 § BrL
[6] 7 kap. 21 ½ BrL

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.