Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Kan förvaltaren bestämma om jag får bo kvar eller inte?

Min man har en förvaltare på grund av höga skulder. Min man har en bostadsrätt som enbart står på honom, kan förvaltaren bestämma om jag får bo kvar där eller inte? Det är väl fortfarande min mans lägenhet och inte förvaltaren? Min man sitter just nu häktad för brott och kommer att få betala en stor summa till målsägande.

Hej och tack för din fråga!

Det är mycket riktigt din man som äger lägenheten. Dock kan en förvaltare få rätt att sälja en lägenhet. Detta kan ske under följande förutsättningar:

En förvaltare får endast sälja en fastighet om överförmyndarnämnden samtyckt till en sådan rättshandling. Du kan läsa mer om reglerna i Föräldrabalkens 13 och 14 kapitel.  En förutsättning för att en förvaltare ska kunna sälja en bostadsrätt är således att denne ansöker vid överförmyndarnämnden. Vid försäljning av en bostadsrätt ska överförmyndarnämnden lämna samtycke om inte förvärvet kan anses olämpligt med hänsyn till egendomens natur, den enskildes ålder och framtida behov eller andra omständigheter. Nämnden ska ta hänsyn till om din man ska använda bostadsrätten för sitt eget eller familjens boende.

I situationen du beskriver är det relevant huruvida det endast är din make som bor i bostadsrätten eller om även du lever i den. Som huvudregel ska du ges möjlighet att yttra dig över försäljningen innan den blir aktuell.

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online