Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Kan jag adoptera en 18-åring från Afghanistan?

Hej,

Jag undrar om jag kan adoptera en kille på 18 år från Afghanistan. Han har fått ett utvisningsbeslut och helst vill vi undvika att han behöver lämna landet men om han tvingas till det, går det att genomföra en adoption ändå?

Hej och tack för din fråga,

En person som fyllt 18 år bedöms som vuxen i lagens mening. Adoption av vuxen regleras i 4 kap. 4 § Föräldrabalken. För att en adoption av vuxen skall godkännas skall det föreligga särskild anledning till med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera. Bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption görs huvudsakligen utifrån om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att befästa en relation som motsvarar den mellan barn och förälder. En person som fått ett utvisningsbeslut har sannolikt inte befunnit sig i Sverige länge nog för att en domstol skulle bedöma att det finns en särskild anledning enligt kriterierna ovan. Det finns dock inga hinder mot att ansöka om att adoptera, några sådana hinder finns inte heller om personen sökanden önskar adoptera befinner sig utomlands. Svårigheterna att uppfylla kraven som ställs i paragrafen kan dock antas bli än större.

Då det finns en internationell aspekt blir lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption tillämplig, lagens 2 § säger att tingsrätten, vid prövning av en adoptions lämplighet, måste inhämta yttrande från Migrationsverket om den person adoptionsansökningen rör är asylsökande och inte nordisk medborgare. Om tingsrätten finner att uppehållstillstånd är den primära grunden för adoptionsansökan, snarare än en familjeliknande relation, kommer adoption sannolikt nekas.

Om en adoption skulle gå igenom hade inte detta i sig upphävt utvisningsbeslutet. Enligt 5 kap. 3 § utlänningslagen skall uppehållstillstånd beviljas till barn som adopterats av någon som är bosatt i Sverige, denna regel gäller dock endast adopterade barn. För en vuxen som adopterats gäller istället 5 kap. 3a § 3 st. UtlL som säger att uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som är adopterad i Sverige i vuxen ålder, dock endast om det finns synnerliga skäl.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online