Kan jag adoptera en 18-åring från Afghanistan?

Hej,

Jag undrar om vi kan adoptera en kille på 18 år från Afghanistan? Han har fått ett utvisningsbeslut och vi vill undvika att han behöver lämna landet.

Hej och tack för din fråga,

En person som fyllt 18 år bedöms som vuxen i lagens mening. Adoption av vuxen regleras i 4 kap. 4 § Föräldrabalken. För att en adoption av vuxen skall godkännas skall det föreligga särskild anledning till med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera. Bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption görs huvudsakligen utifrån om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att befästa en relation som motsvarar den mellan barn och förälder. En person som fått ett utvisningsbeslut har sannolikt inte befunnit sig i Sverige länge nog för att en domstol skulle bedöma att det finns en särskild anledning enligt kriterierna ovan. Det finns dock inga hinder mot att ansöka om att adoptera, några sådana hinder finns inte heller om personen sökanden önskar adoptera befinner sig utomlands. Svårigheterna att uppfylla kraven som ställs i paragrafen kan dock antas bli än större.

Då det finns en internationell aspekt blir lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption tillämplig, lagen 2 § säger att tingsrätten, vid prövning av en adoptions lämplighet, måste inhämta yttrande från Migrationsverket om den person adoptionsansökningen rör är asylsökande och inte nordisk medborgare. Om tingsrätten finner att uppehållstillstånd är den primära grunden för adoptionsansökan, snarare än en familjeliknande relation, kommer adoption sannolikt nekas.

Om en adoption skulle gå igenom hade inte detta i sig upphävt utvisningsbeslutet. Enligt 5 kap. 3 § utlänningslagen skall uppehållstillstånd beviljas till barn som adopterats av någon som är bosatt i Sverige, denna regel gäller dock endast adopterade barn. För en vuxen som adopterats gäller istället 5 kap. 3a § 3 st. UtlL som säger att uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som är adopterad i Sverige i vuxen ålder, dock endast om det finns synnerliga skäl.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.