Kan jag adoptera min kompis?

Hej,

Kan jag som 18-åring adoptera min 17-åriga kompis?

Hej och tack för din fråga,

Nej, du kan som utgångspunkt inte adoptera din kompis. Enligt svensk lag måste du vara minst 18 år för att kunna adoptera.[1] Det ska dock göras en lämplighetsbedömning och i denna ska bland annat prövas om du har tillräcklig mognad. Ett barn får enbart adopteras om det bedöms lämpligt.[2] Syftet med en adoption är att skapa ett personligt förhållande mellan sökanden och den som ska adopteras som motsvarar ett förhållande mellan förälder och barn. I tidigare rättsfall har det anförts att det därför bör föreligga en naturlig åldersskillnad mellan adoptanten och den som adopteras.[3]

En ansökan om adoption ska skickas in till tingsrätten i den ort där den som sökande vill adoptera har sin hemvist.[4] Efter att ansökan om adoption har inkommit till tingsrätten ger domstolen i uppdrag åt socialnämnden att utse någon för att genomföra en adoptionsutredning. I utredningen utreds om kraven för adoption är uppfyllda. Efter utredningen ska utredaren redovisa vad som har framkommit för tingsrätten och även lämna ett förslag till beslut.[5] Tingsrätten beslutar sedan i ärendet om adoption.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 4 kap. 5 § Föräldrabalken
[2] 4 kap. 2 § Föräldrabalken
[3] Se bl.a. NJA 1985 s. 651
[4] 4 kap. 11 – 12 §§ Föräldrabalken
[5] 4 kap. 15 § Föräldrabalken

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.