fbpx
Närbild på den svenska lagboken

Kan jag adoptera min kompis?

Hej,

Kan jag som 18-åring adoptera min 17-åriga kompis?

Hej och tack för din fråga,

Nej, du kan som utgångspunkt inte adoptera din kompis. Enligt svensk lag måste du vara minst 18 år för att kunna adoptera.[1] Det ska dock göras en lämplighetsbedömning och i denna ska bland annat prövas om du har tillräcklig mognad. Ett barn får enbart adopteras om det bedöms lämpligt.[2] Syftet med en adoption är att skapa ett personligt förhållande mellan sökanden och den som ska adopteras som motsvarar ett förhållande mellan förälder och barn. I tidigare rättsfall har det anförts att det därför bör föreligga en naturlig åldersskillnad mellan adoptanten och den som adopteras.[3]

En ansökan om adoption ska skickas in till tingsrätten i den ort där den som sökande vill adoptera har sin hemvist.[4] Efter att ansökan om adoption har inkommit till tingsrätten ger domstolen i uppdrag åt socialnämnden att utse någon för att genomföra en adoptionsutredning. I utredningen utreds om kraven för adoption är uppfyllda. Efter utredningen ska utredaren redovisa vad som har framkommit för tingsrätten och även lämna ett förslag till beslut.[5] Tingsrätten beslutar sedan i ärendet om adoption.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 4 kap. 5 § Föräldrabalken
[2] 4 kap. 2 § Föräldrabalken
[3] Se bl.a. NJA 1985 s. 651
[4] 4 kap. 11 – 12 §§ Föräldrabalken
[5] 4 kap. 15 § Föräldrabalken

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas