Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Kan jag ändra mitt födelsedatum om det har blivit fel?

Datum: 09/09/2022

Hej,

Jag vill ändra mitt födelsedatum ho Skatteverket. Jag kommer från Afghanistan och där står inte födelsedatum på Id-kort. Mina föräldrar bor i Sverige och enligt dem föddes jag den 31 maj men på skatteverket står den 30 juni. Jag kom till Sverige före mina föräldrar och jag visste ej om mitt födelsedatum.

Kan jag ändra födelsedatumet?

Hej och tack för din fråga,

Under vissa förutsättningar är det möjligt att ändra sin födelsetid och personnummer. Skatteverket är den myndighet som beslutar om en persons folkbokföringsuppgifter vilket innebär att det är till Skatteverket man ansöker om ändring av födelsedag.[1]

En förutsättning för att få ändra sin nuvarande födelsetid är att nuvarande uppgifter är felaktiga och att man kan styrka att de nya uppgifterna är riktiga. Det är den person som begär ändringen som har bevisbördan. En person kan styrka sina uppgifter till exempel genom att skicka in id-handlingar, pass eller födelsebevis till Skatteverket.

För utlandsfödda, som även är utländska medborgare, är utgångspunkten att ett giltigt hemlandspass styrker födelsetiden. En utländsk medborgare kan således styrka sin födelsetid genom att uppvisa sitt hemlandspass i original.

Kan inte hemlandspass visas upp, kan även andra handlingar användas som bevismedel, som t.ex. tidigare id-handlingar eller födelsebevis. För att kunna utgöra underlag, krävs dock att handlingarna visas i original och är utfärdade av en officiell myndighet i hemlandet. Används andra handlingar än hemlandspass, gör Skatteverket en samlad bedömning av bevisvärdet av samtliga handlingar som lämnats in

Om Skatteverket, efter prövning av ärendet, kommer fram till att ändring inte ska ske kan beslutet överklagas till förvaltningsrätten.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1]  1 § Folkbokföringslagen.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.