Kan jag begära skadestånd för brännskada i ansikte jag fick i samband med kemisk peeling?

Hej,

Jag blev bränd i ansiktet av en hudterapeut när jag skulle göra kemisk peeling. Kan jag begära skadestånd för detta?

Hej och tack för din fråga,

Om du som patient har drabbats av en kroppsskada med anledning av hälso- och sjukvård kan du ansöka om ersättning hos vårdgivarens försäkringsbolag. Det finns rättsfall talar för att en person som genomgått ett skönhetsingrepp som krävt medicinsk kompetens och som utförts av en person med medicinsk kompetens även räknas som en patient.[1] Enligt lag ska alla vårdgivare ha en patientskadeförsäkring och finns inte detta kan man som patient istället ansöka om ersättning hos Patientförsäkringsföreningen.[2]

För att få ersättning för patientskada ska det vara en personskada som ska ha kunnat undvikas genom ett annat mindre riskfyllt utförande.[3] Det kan konstateras att du råkat ut för en personskada men huruvida ingreppet hade kunnat utföras på ett mindre riskabelt sätt är upp till kunnig personal att bedöma.

Om du söker ersättning genom Skadeståndslagen krävs det bevis att personen som utförde ingreppet vållade din personskada genom vårdslöshet eller avsiktligt.[4] Vidare krävs det även att du kan visa att det föreligger ett orsakssamband mellan skadan och dennes vårdslöshet.

Avslutningsvis bör nämnas möjligheten att föra en skadeståndsrättslig talan utifrån att läkaren brustit i sin informationsplikt. Informationsplikten medför vårdgivaren ett ansvar att berätta om de risker och alternativa behandlingsmetoder som aktualiseras.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] Svea hovrätt dom 2015-03-27 i mål nr B 4641–14
[2] 12 och 14 §§ Patientskadelag
[3] 6 § Patientskadelag
[4] 2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § SkL

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.