fbpx

Kan jag begära skadestånd för försenad diagnos av min sjukdom?

Hej,

Min läkare kollade inte min remiss från röntgen. Efter 6 veckor, vid ett besök hos en annan läkare, fick jag veta att jag har en cancertumör i urinblåsan. Kan jag begära skadestånd?

Hej och tack för din fråga,

Patientskadelagen stadgar att patienter kan ha rätt att kräva ersättning samt att vårdgivare är skyldiga att ha en försäkring som täcker sådan ersättning. Enligt 6 § 3 p. kan en patient som blivit feldiagnostiserad ha rätt till ersättning. En försenad diagnostisering är att bedöma som en feldiagnostisering om det går att visa att diagnostiseringen försenats samt att det inneburit att patienten blivit sämre än om diagnosen ställts i tid. Den ersättning patienten kan ha rätt till bedöms enligt 5 kap. skadeståndslagen och kan innefatta ersättning för; sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inkomstförlust samt fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur eller av bestående art.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas