Kan jag begära skadestånd från hyresvärden?

Hej,

Jag har bott i en hyreslägenhet i 20 år, lägenheten har fuktskador. På grund av bristande åtgärder har jag blivit sjuk och fått sjukdom (kvalsterallergi, korsallergi och IBS). Jag mår jättedåligt och har även magsmärta. Kan man anmäla och få skadestånd från hyresvärden? Och hur ska man gå tillväga ifall det går?

Hej och tack för din fråga,

Jag tolkar din fråga som att skicket på lägenheten har orsakat dig personskada och att du vill veta dina möjligheter till ersättning för det.

Om det kan konstateras att dina skador har ett tydligt samband med skicket av lägenheten och hyresvärden inte åtgärdar de skador som finns i hyresrätten, har du rätt till ersättning för skadorna.[1] Vidare kan skadorna avse både personskador och sakskador och förutsätter att skadorna inte beror på dig som hyresgäst samt att hyresvärden inte kan visa att skadan inte beror på dennes försummelse. Personskador till följd av exempelvis fukt- och mögelskador ersätts således också.[2]

Skicket vid hyra av en lägenhet ska vara sådan att den allmänna uppfattningen i staden är fullt brukbar för det avsedda ändamålet, såvida inte det avtalats bort.[3] Hyresvärden har en skyldighet att underhålla lägenheten och bibehålla den i samma skick som vid tillträdet om inget annat avtalats.[4]

Sammanfattningsvis bör hyresgästen meddela hyresvärden vid uppkomna brister som medför att lägenheten avviker från den normala standarden och som inte orsakats av hyresgästen. Hyresvärden bör då så fort som möjligt efter att problemet blivit känt för denne åtgärda problemet. Om hyresvärden inte åtgärdar problemen har hyresgästen rätt att åtgärda bristen på egen hand och därefter göra avdrag på hyran/depositionen.[5]

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 12 kap. 11 § 4 p. JB
[2] Se NJA 2002 s. 213
[3] 12 kap. 9 § JB.
[4] 12 kap. 15 § JB
[5] 12 kap. 11 § JB

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas