Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Kan jag begränsa min dotters umgänge med sin pappa?

Hej!

Jag har en dotter på 7 månader.  Jag har ensam vårdnad om henne och pappan träffar henne 2-3 gånger i veckan i enlighet med vår överenskommelse hos familjerätten. Pappan har varit hotfull mot mig samt mot min äldre sons pappa sedan 1 år tillbaka. Jag och sonens pappa har på nytt inlett en relation vilket har gjort dotterns pappa rasande. Han hotar, jagar och försöker göra sonens pappa illa, till mig skriver han sms i vilka han bland annat hotar med att hans exflickvän är arg och att jag ska passa mig för henne. Nu till frågan – Kan jag på grund av detta vägra låta honom träffa dottern för att få ett slut på hoten och trakasserierna ifrån honom?

Hej och tack för din fråga,

De regler som rör vårdnad och umgänge finns i Föräldrabalkens 6 kapitel. I enlighet med 6:15 2 st. FB har barnets föräldrar ett gemensamt ansvar att se till att barnets behov av umgänge med den förälder barnet inte bor med tillgodoses. För att ändra ett avtal som ingåtts beträffande umgänge krävs att detta ersätts med ett nytt avtal som båda parter är överens om och som godkänns av socialnämnden, 6:15a 3 st FB. Om ett nytt avtal inte kan ingås är alternativet att stämma motparten och låta rätten avgöra hur umgänget skall se ut. Risken med detta tillvägagångssätt är att ärendet prövas från början och att motparten kan yrka på att vårdnad, boende eller umgänge istället ändras till hens fördel. För alla beslut om vårdnad och umgänge skall särskild hänsyn tas till barnets bästa, vid denna bedömning bedöms bland annat risken för att barnet far illa och barnets behov av en god kontakt med båda föräldrarna, 6:2a FB.

Viktigt att komma ihåg är att rätten till umgänge är en rättighet som tillfaller barnet. Det är aldrig en plikt för barnet att umgås med en förälder och aldrig en rättighet för föräldern att få umgås med sitt barn.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online