Kan jag bli betalningsskyldig om socialtjänsten fortsätter skicka mig bidrag trots att jag har avslutat mitt försörjningsstöd?

Hej,

Kan jag bli betalningsskyldig om socialtjänsten fortsätter skicka mig bidrag trots att jag har avslutat mitt försörjningsstödsärende?

Hej och tack för din fråga,

Enligt 2 § bidragsbrottslagen är den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden och på så sätt orsakar fara för att ett ekonomiskt stöd felaktigt betalas ut görs sig skyldig till bidragsbrott. Om gärningen med hänsyns till beloppet och övriga omständigheter är mindre allvarlig döms denne inte till ansvar och blir endast återbetalningsskyldig den summa som felaktigt betalats ut enligt 4 § bidragsbrottslagen.

Med vänliga hälsningar,

Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.