Kan jag bli dömd för brott om jag kör på en person av misstag?

Hej,

För ett år sedan råkade jag köra på en person. Polisen kom till platsen och nu har jag åtalats för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Polisen menar att jag inte hade skrapat mina bilrutor ordentligt och att jag därför inte såg personen. Jag tycker inte att jag var vårdslös för jag körde långsamt, hade bra sikt från bilen och jag tappade bara uppmärksamheten för ett par sekunder men jag hann inte bromsa.

Förutom att jag har blivit åtalad, har personen som jag körde på även begärt skadestånd på över 30 000 kr för kränkning! I mina öron låter det inte klokt att jag kan bli skadeståndsskyldig för något sådant här. Vad får jag för straff om jag blir dömd och måste jag betala skadestånd?

Hej och tack för din fråga,

Om man kör på någon och blir åtalad för brott är det troligtvis brotten vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik som man misstänks för. Den som av oaktsamhet orsakar en annan person kroppsskada som inte är ringa kan dömas för vållande till kroppsskada till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet att bedöma som grovt kan man istället dömas till fängelse i högst fyra år.[1]

Den vägtrafikant som i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna kan dömas för vårdslöshet i trafik till dagsböter. Om vederbörande gör sig skyldig till grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom döms denna istället för grov vårdslöshet i trafik till fängelse i högst två år.[2]

Personen som blivit påkörd har rätt till ersättning för den skada som den vållats. Ersättningen kan då ges genom trafikskadeersättning eller skadestånd. Den som skadas till följd av trafik har rätt att få ut en ersättning från det skadande fordonets trafikförsäkring.[3] En trafikförsäkring måste alla motordrivna fordon som kör och är registrerade i vägtrafikregistret ha. Det är ägaren till fordonet som är ansvarig för att en sådan försäkring finns.[4]

Ersättningen bestäms utifrån skadeståndslagens principer.[6] Ersättningen för personskadan omfattar då bland annat sjukvårdskostnader samt fysiskt och psykiskt lidande. Om du vållat skadan genom grov vårdslöshet kan även försäkringsbolaget kräva tillbaka trafikskadeersättningen som utgivits från dig.[7] Personen som skadats kan även kräva skadestånd istället för trafikskadeersättning.[8]

I ditt fall framgår att personen som skadats begärt skadestånd för kränkning. Ersättning för kränkning kan ges till den som blivit allvarligt kränkt av någon genom brott.[9] Det är som tidigare nämnt möjligt att enligt lagen ha ett skadeståndsanspråk i samband med trafikskador, även om det är vanligare att ersättning utgår genom trafikskadeersättning. Skadestånd för kränkning utgår emellertid i regel endast i undantagsfall vid oaktsamhetsbrott. Vanligen krävs att ett uppsåtligt brott har begåtts. Högsta domstolen har emellertid funnit att ersättning för kränkning genom brott i undantagsfall kan utgå även vid oaktsamhetsbrott om omständigheterna vid brottet är så försvårande att den skadevållandes handling närmar sig en uppsåtlig gärning och därför har samma kränkande innebörd som ett avsiktligt angrepp på den skadelidandes integritet.[10]

Vi på Zeijersborger & Co har lång erfarenhet av offentligt försvar. Om du inte redan har en offentlig försvarare bör du kontakta åklagaren eller polisen och begära att det utses någon som kan hjälpa dig.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också hitta mer information i vår handbok om trafikskadeersättning.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 3 kap. 8 § brottsbalken
[2] 1 § lagen om straff för vissa trafikbrott

[3] 11 § trafikskadelagen (TSL)
[4] 2 § TSL
[5] 8 § TSL
[6] 9 § TSL
[7] 20 § TSL
[8] 18 § TSL
[9] 2 kap. 3 § skadeståndslagen
[10] NJA 1997 s. 315

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.