Kan jag bli skyldig att betala för en reparation som bostadsrättsföreningen beställt?

Hej,

Jag bor i en bostadsrätt i ett flerbostadshus. En dag knackade en hantverkare på dörren och sade att han skulle byta min kökskran. Det var tydligen föreningen som hade beslutat att kökskranen behövde bytas på grund av ett litet läckage i källaren. Jag hade inte blivit informerad om detta och det var en ren slump att jag ens var hemma.

Jag lät honom byta kökskranen eftersom det enligt honom var föreningen som skulle betala för den, då det var de som beställt den. Nu har jag fått en räkning för hela beloppet, närmare 4000 kr. Föreningen vill inte betala och hantverkaren hotar med Kronofogden. Är jag verkligen skyldig att betala när det inte är jag som beställt kranen eller ens informerats om situationen i förväg?

Hej och tack för din fråga,

Föreningen är skyldig att hålla lägenheten i gott skick i den mån det inte är bostadsrättshavaren som är ansvarig.[1] Till bostadsrättshavarens skyldighet att hålla lägenheten i gott skick räknas i regel golv, väggar, tak, inredning, fönster samt dörrar.[2] Ansvarsfördelningen mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningen kan variera då detta kan bestämmas i föreningens stadgar.[3] En första rekommendationen är således att läsa igenom bostadsrättsföreningens stadgar och undersöka om där finns någon ansvarsfördelning som är relevant i ert fall.

Enligt lag ska inte bostadsrättshavaren svara för reparationer av ledningar för avlopp och vatten, om det är föreningen som försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar i mer än en lägenhet. Bostadsrättshavaren kan dock komma att behöva svara för vattenledningsskada om den uppkommit på grund av vårdslöshet eller försummelse hos bostadsrättshavaren eller någon i dennes hushåll.[4] I det fall föreningen utfört arbeten för att fullgöra sitt underhållsansvar bör det som utgångspunkt vara föreningen som står för kostnaden.[5] Beroende på omständigheterna i fallet kan således betalningsskyldigheten variera mellan bostadsrättshavare och förening.

I situationer då bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för bostadsrättens skick och det finns risk för omfattande skador på annans egendom får föreningen avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad om bostadsrättshavaren inte efter uppmaning avhjälper bristen själv så snart som möjligt.[6] Föreningen är således skyldig att uppmana bostadsrättshavaren att avhjälpa bristen. Rätten att avhjälpa inträder först om bostadsrättshavaren inte själv avhjälper bristen så snart som möjligt efter uppmaningen. Uppmaningen anses avlämnad när den avsänts i rekommenderat brev.[7] I ditt fall framgår att du inte har fått någon förvarning från föreningen och någon rätt att avhjälpa felet på din bekostnad torde därmed inte föreligga.

Utifrån omständigheterna som framgår av frågan bör det rimligen vara bostadsrättsföreningen som ska svara för kostnaderna för reparation av vattenledning och kran i din lägenhet. Reparationer av ledningar för avlopp och vatten faller inom föreningens underhållsansvar. I fråga om reparationer som faller inom ditt underhållsansvar bör föreningen före avhjälpande först uppmana dig att själv avhjälpa bristen.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också hitta mer information i vår handbok om bostadsrätt.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 7 kap. 4 och 12 § § Bostadsrättslagen (BrL)
[2] Prop 1990/91:92 s. 201
[3] 7 kap. 12 § BrL
[4] 7 kap. 12 § BrL
[5] NJA 2019 s. 1013
[6] 7 kap. 12 a § BrL
[7] 7 kap. 32 § BrL

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.