Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Kan jag bli straffad för något som inte var olagligt när det hände?

Hej,

Jag undrar vad som händer om man gör en handling som vid den aktuella tidpunkten inte var olagligt men som sedan blir det pga ny lagstiftning?

 

Hej och tack för din fråga.

I Sverige gäller den s k legalitetsprincipen, vilket innebär att den offentliga makten ska utövas under lagarna, 1 kap 1 § 3 st regeringsformen. Den straffrättsliga betydelsen av principen är att ingen får straffas för en handling som vid tidpunkten inte var uttryckligen förbjuden i lag. Principen inbegriper ett förbjud mot retroaktiv strafflagstiftning. Det innebär också att en svårare brottspåföljd för gärningen inte får utdömas än den som var föreskriven när gärningen begicks, 2 kap 10 § 1 st RF.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online