Kan jag bli straffad om jag smittar mormor och morfar på nyår?

Hej!

Jag är inbjuden på släktkalas med min mormor och morfar. De är närmre 80 år men vill absolut att vi ska träffas trots corona. De är tydliga med att de inte bryr sig om de blir smittade bara de slipper fira jul och nyår i ensamhet. Vad händer om någon av oss råkar smitta dem? Är det straffbart även om de själva gett sitt medgivande?

Hej och tack för din fråga,

Om det är straffbart att träffa din mormor och morfar beror på omständigheter i din situation. För det fall du är sjuk eller misstänker att du är sjuk i covid-19 och ändå träffar din mormor och morfar kan det vara straffbart. Du kan göra dig skyldig till misshandel eller vållande till kroppsskada om du smittar dem på grund av att du träffat dem trots att du visste om att du var sjuk eller misstänkte att du var sjuk. Om de inte blir sjuka trots att du är sjuk och träffar dem kan du i stället göra dig skyldig till framkallande av fara för annan. Att din mormor och morfar ger sitt medgivande till att träffas påverkar inte om en gärning är straffbar eller inte. Om du däremot inte har någon anledning att misstänka att du är sjuk är det inte straffbart att träffa dem.

Hittills har ingen blivit dömd för brott i Sverige för att ha smittat någon med covid-19 eller riskerat att smitta någon. Däremot har åtal väckts mot en person som gått till arbetet trots att hon hade testat sig för covid-19 och inte fått svar ännu. Hon misstänks för brottet framkallande av fara för annan.

Framkallande av fara för annan innebär att man utsätter någon för en konkret fara att bli allvarligt sjuk.[1] Det krävs alltså inte att man faktiskt har smittat någon så att den personen blivit sjuk. Covid-19 har klassificerats som en allmänfarlig sjukdom,[2] vilket innebär att den som är smittad och träffar andra människor utsätter andra för en konkret fara att bli sjuka. Om man misstänker att man är sjuk och därför kan smitta någon och trots det inte undviker att träffa andra människor kan man alltså göra sig skyldig till brottet.

Om man faktiskt smittar en annan person kan man göra sig skyldig till misshandel eller vållande till sjukdom. Misshandel innebär att man uppsåtligen tillfogar en annan person en sjukdom.[3] Med uppsåt menas att man antingen ska ha smittat personen med avsikt eller att man har varit medveten om att det fanns en stor risk att personen skulle bli sjuk, men trots det tog risken att smitta personen.

I praxis har man kunnat samtycka till ringa misshandel, men inte till misshandel av normalgraden.[4] Eftersom covid-19 är en allmänfarlig sjukdom som kan göra människor svårt sjuka kommer förmodligen inte ett samtycke till att bli smittad påverka om gärningen är straffbar. Ett medgivande att träffas borde dessutom inte innebära att man samtycker till att bli sjuk. Ett medgivande kommer därför troligtvis inte heller påverkar straffbarheten.

Om man inte har uppsåt till att göra en person sjuk men man är oaktsam, kan man göra sig skyldig till vållande till sjukdom.[5] Det kan exempelvis vara om man inte vet säkert att man är sjuk, men misstänker att man kan vara det och ändå träffar en person som man sedan smittar. Åklagare får dock bara väcka åtal om vållande till sjukdom som inte är grovt, om målsägande, dvs. den som blivit sjuk, anmäler det till åtal. Dessutom måste det vara påkallat ur allmän synpunkt att åtal väcks.[6] Även om ett medgivande från målsägande inte gör att en gärning inte är straffbar, kan målsägandes agerande i efterhand alltså påverka om åtal kan väckas för detta brott.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 3 kap. 9 § brottsbalken (BrB).
[2] Se bilaga 1 om allmänfarliga sjukdomar i smittskyddslagen.
[3] 3 kap. 5 § BrB.
[4] 24 kap. 7 § BrB.
[5] 3 kap. 8 § BrB.
[6] 3 kap. 12 § första stycket BrB.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.