Kan jag bli svensk medborgare trots skuld hos Kronofogden?

Hej,

Jag har flera skulder, inklusive en skuld hos Kronofogden med utmätning. Jag har bott i Sverige sedan flera år tillbaka. Kan jag bli svensk medborgare?

Hej och tack för din fråga,

För att kunna bli svensk medborgare finns vissa villkor som måste uppfyllas i 11 § lagen om svenskt medborgarskap (MedbL).

En utlänning kan efter ansökan beviljas svenskt medborgarskap om han eller hon har:

1. styrkt sin identitet,
2. fyllt 18 år,
3. permanent uppehållstillstånd i Sverige,
4. hemvist i landet,
5. samt haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt.

Har den sökande skulder blir dessa aktuella för om du uppfyller punkten 5 av dessa villkor. För att bli svensk medborgare ska man ha skött sig bra under tiden man varit i Sverige och för att fastställa detta tittar Migrationsverket på om personen ifråga begått några brott, är misstänkt för brott samt om denne har några skulder. Att ha skulder som hamnat hos Kronofogden kan påverka din ansökan, detta eftersom det påvisar att du inte skött din ekonomi hittills. Om man skulle betala av sina skulder kräver ofta Migrationsverket att går en tid innan det kan anses troligt att personen förblir skuldfri, det handlar om en period på cirka två år.

Om man inte uppfyller alla krav ovan kan medborgarskap beviljas ändå under vissa omständigheter som finns i 12 § MedbL.

Den som ansöker kan i sådant fall få svenskt medborgarskap om denne:

1. tidigare har varit svensk medborgare,
2. varit gift eller sambo med en svensk medborgare,
3. eller har särskilda skäl som talar för att ansökan ska beviljas.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas