Kan jag dömas för olaga hot om jag inte menade det på riktigt?

Hej,

Min sambo var otrogen med min (före detta) bästa vän. När jag fick reda på detta blev jag såklart väldigt arg och ventilerade till en annan kompis. Jag sa en del grova saker som jag givetvis inte menar på riktigt, däribland att jag önskar livet ur honom. Den här kompisen berättade sen det för killen som var otrogen, som i sin tur polisanmälde mig för olaga hot.

Kan jag verkligen dömas för detta när jag inte sa det direkt till personen i fråga, och när det uppenbarligen bara handlade om starka känslor i stunden?

Hej och tack för din fråga,

Uttalandet skulle kunna utgöra olaga hot vilket är brottsligt.[1] Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. I brottsbalken framgår vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att ditt uttalande ska anses vara ett olaga hot. För det första så krävs det att man hotar någon annan med brottslig gärning. Ditt uttalande om att du “önskar livet ur honom” kan utgöra ett olaga hot eftersom det är brottsligt att döda någon annan.[2]

För det andra ska hotet vara ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla. Det innebär att hotet ska ha framstått eller åtminstone varit ägnat att framstå som allvarligt menat. Det bör också normalt krävas att hotet avser ett brott som inte är helt lindrigt. Ett hot om mord framkallar typiskt sett en allvarlig rädsla hos den hotade och det är inte heller ett lindrigt brott. Det krävs inte att den som utsatts för hotet faktiskt blivit rädd utan hotet kan ändå ha varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla. Dina avsikter att verkställa hotet har ingen betydelse för straffbarheten i sig, men kan ha det vid straffvärdebedömningen.

Det krävs också att hotet kommer till den hotades kännedom. Däremot behöver hotet inte riktas direkt mot den hotade utan det räcker med att hotet kommer till den hotades kännedom. Därför räcker det inte med att en person uttalar ett hot i närvaro av exempelvis sina vänner, om den hotade aldrig får reda på det. Du kan alltså dömas för olaga hot även om du inte har uttalat hotet direkt till personen. Det krävs också att du har haft avsikt till att hotet förmedlas vidare. Det beror på om du inte visste att kompisen som du berättade det för i sin tur skulle kunna sprida hotet vidare och att hotet därför skulle kunna komma till den hotades kännedom. Hur det bedöms är upp till tingsrätten att avgöra. Det är då åklagarens uppgift att bevisa att du utom rimligt tvivel har begått brottet och du betraktas som oskyldig till dess att motsatsen har bevisats.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en av våra jurister.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 4 kap. 5 § BrB
[2] 3 kap. 1 § BrB

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.