Kan jag bli dömd för penningtvätt om jag tagit ut pengar en kompis swishat mig?

Hej,

En kille jag känner frågade om han kunde överföra pengar till mitt konto och så dum som jag var så sa jag ja. Sen swishade han dubbelt så mycket, bad mig ta ut pengarna och swisha och överföra det till honom. Nu vågar jag ju såklart inte säga nej.

Sen frös mitt konto, och jag började läsa på lite och till slut förstod jag att det handlade om pengatvätt. Vad ska jag göra nu? Kan jag bli dömd?

Hej och tack för din fråga,

När det handlar om penningtvättbrott så tillämpas lagen om straff för penningtvättsbrott. Där framgår det att den som otillbörligen främjar möjligheterna för någon annan att omsätta pengar som härrör från brott gör sig skyldig till penningtvättbrott. [1]

Om man tar emot en swish som härrör från ett brott och därefter tar ut pengarna kan det troligtvis ses som omsättningar av pengar. Därmed kan den handling du begått möjligen falla under beskrivningen i bestämmelsen.

Det krävs emellertid uppsåt för att dömas för detta brott. När man pratar om uppsåt menar man enkelt förklarat att det ska finnas en avsikt, att man har vidtagit en viss åtgärd med avsikt att uppnå en viss effekt eller varit likgiltig inför vad gärningen innebar.

Om man inte anses ha haft uppsåt kan man emellertid fortfarande dömas till penningtvättsförseelse. [2] Det krävs då att personen istället varit oaktsam. Enligt lagen framgår det att personen ska ha haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott. Enligt praxis har handlingen att ta emot större summor pengar från någon som man inte känner i flera rättsfall ansetts oaktsamt. Avgörande för bedömningen är huruvida mottagandet av pengarna kan anses vara ovanligt eller sakna legitimt ekonomiskt syfte.

Sammanfattningsvis krävs det att man ska anses ha handlat oaktsamt eller uppsåtligt för att dömas för något av de ovan nämnda brotten. Att ta emot en swish och sedan ta ut pengarna kan vara en handling som faller under beskrivningarna av brotten, om pengarna härrör från brott. Det görs en bedömning i varje enskilt fall så det är svårt att närmare ge något svar på om du kommer bli dömd.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 4 § lagen om straff för penningtvättsbrott.
[2] 6 § st. 2 lagen om straff för penningtvättsbrott.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.