fbpx
Underhållsbidrag

Kan jag få ekonomiskt bistånd om jag har ärvt pengar?

Hej,

Jag har ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. Vad händer med det om jag ärver pengar?

Hej och tack för din fråga,

Du kan bli av med det ekonomiska biståndet under den tid som du bör kunna försörja dig på arvet. Hur länge du bör kunna försörja dig på arvet istället för ekonomiskt bistånd beror på hur stort arvet är. Om du avstår från arvet kan du också bli av med det ekonomiska biståndet under en viss tid. Om du avstår från arvet har du nämligen inte gjort vad du kunnat för att försörja dig och då uppfyller du inte kraven för ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd eller för din livsföring i övrigt, kan du få om du inte kan få dina behov tillgodosedda på annat sätt. Att du kan få dina behov tillgodosedda på annat sätt innebär att du i första hand ska försörja dig på andra sätt än genom ekonomiskt bistånd. Exempelvis genom att söka arbete, söka andra bidrag som bland annat bostadsbidrag, a-kassa eller underhållsstöd, samt använda de eventuella tillgångar du har.[1]

När socialnämnden bedömer om du har behov av ekonomiskt bistånd bör de räkna med dina faktiska inkomster och tillgångar som du kan förfoga över. Om du ärver pengar kommer du kunna använda dessa för att betala räkningar m.m. Arvet kommer därmed räknas med som en inkomst. Beroende på hur stort arvet är kan socialtjänsten därför bedöma att du inte behöver ekonomiskt bistånd eftersom du kan försörja dig med hjälp av arvet.

Om du ärver pengar kan det även vara bra att tänka på att du behöver planera din ekonomi, eftersom ett arv kan påverka om och när du kan få ekonomiskt bistånd igen i framtiden. Om arvet är så stort att du har ett överskott varje månad, dvs. att du har pengar över efter att du har betalat det du behöver som mat, bostad m.m. behöver du spara det överskottet till kommande månad eller månader. Alla har ansvar att planera sin egen ekonomi och försörjning. Framförallt när du tidigare har haft ekonomiskt bistånd och vet vilka kraven är för att få det, så har du ansvar att planera så att det arv du har fått räcker så länge som möjligt.[2]

Även om du skulle välja att avstå från arvet kan du förlora rätten till ekonomiskt bistånd. Anledningen är att om du avstår från ett arv som du hade kunnat använda för att försörja dig, så har du inte gjort vad som krävs för att ordna din försörjning. Du kan då förlora rätten till ekonomiskt bistånd under den period som du hade kunnat använda arvet för att försörja dig.[3]

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 4 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen.
[2] RÅ 1994 ref. 50 och RÅ 1997 ref. 2.
[3] Se t.ex. Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 2014-08-27, i mål nr 6367-14 och 7413-14.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas