Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Kan jag få en offentlig försvarare vid rattfylla?

Datum: 26/10/2021

Hej,

Jag är misstänkt för rattfylla. Jag har inte gjort det med uppsåt utan det var ett misstag. Jag har kontakta dem och sagt att jag vill ha en advokat och dem svarade att det inte vanligtvis är aktuellt när det är ett brott utav denna grad, dock bad dem mig svara och motivera varför jag ska få ett ombud.

Vad tycker ni jag ska svara på bästa sätt för att få hjälp?

Hej och tack för din fråga,

En misstänkt person har alltid rätt att biträdas av en försvarare, dock så har man inte alltid rätt till en offentlig försvarare. En offentlig försvarare är något som staten helt eller delvis står kostnaden för och en privat försvarare står man själv kostnaden för.

Man har rätt till en offentlig försvarare om man begär det och man antingen är anhållen eller häktad eller om det är fråga om ett brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än sex månaders fängelse.[1]

För rattfylla är dock det lägsta föreskrivna straffet böter. Det innebär att du inte har rätt till en offentlig försvarare.

Det finns ytterligare tre situationer då man kan ha rätt till en offentlig försvarare, nämligen om: [2]

  1. den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet,
  2. om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening,
  3. om det i övrig föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör.

Man gör en bedömning utifrån omständigheterna i varje enskilt fall när det handlar om en bedömning av de tre ovan nämnda situationerna. Hänsyn tas till så väl den misstänktes personliga förutsättningar och målets beskaffenhet. Det är utifrån ovan nämnd bestämmelse som du får motivera ditt behov av en offentlig försvarare.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 21 kap. 3 a § 1 st. RB.
[2] 21 kap. 3 a § 2 st. RB.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.