Kan jag få ensam vårdnad av min dotter när hennes pappa blivit dömd för brott?

Hej,

Jag vill ha ensam vårdnad av min dotter då hennes pappa har precis blivit dömd för flera brott. Han vill inte ge mig ensam vårdnad, vad kan jag göra?

 

Hej och tack för din fråga,

Om föräldrarna inte kommer överens om hur vårdnaden om de gemensamma barnen ska utövas kan de i första hand vända sig till familjerätten i kommunen för att få hjälp med samarbetssamtal. Om det inte skulle vara aktuellt eller om föräldrarna inte lyckas nå en överenskommelse trots samarbetssamtal kan en förälder som vill få ändring i vårdnaden ansöka om ensam vårdnad genom att inkomma med en stämningsansökan till tingsrätten.

När domstolen ska besluta i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge är det barnets bästa som ska vara avgörande för besluten, 6 kap. 2 a§ Föräldrabalken. Vid denna bedömning ska domstolen särskilt fästa vikt vid risken att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa samt barnets behov av en god och nära kontakt med båda föräldrarna.

För att en förälder ska tillerkännas ensam vårdnad krävs som utgångspunkt att föräldrarna antingen har sådana svåra och djupgående samarbetssvårigheter att de inte kan utöva vårdnaden gemensamt eller att den andra föräldern är olämplig som vårdnadshavare. Att en förälder är dömd för brott kan vara en indikation på att hen är olämplig som vårdnadshavare men för att nå den slutsatsen behöver domstolen beakta flera omständigheter och sedan göra en helhetsbedömning.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

 

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.