Julerbjudande

Använd koden:GODJUL

(50% rabatt på konsultation till Julafton)

Sök

Kan jag få ensam vårdnad om mitt barn och kan min sambo adoptera henne?

Datum: 07/12/2021

Hej,

Jag har ett barn som jag har gemensam vårdnad om men jag är inte tillsammans med barnets pappa. Barnets pappa visar inget intresse av sitt barn, har inte varit delaktig på flera år och har väldigt sporadisk kontakt med barnet. Han är väldigt instabil psykiskt, har svårt att hålla sitt humör under kontroll, han kan vara hotfull, han har haft kontaktförbud, haft övervakat umgänge och är dömd för några brott. Han har inte vårdnad om sitt äldsta barn och mamman till hans yngsta barn ska begära ensam vårdnad.

Nu har mitt barn sedan ett år tillbaka börjat fråga om inte min man kan adoptera henne istället. Min man har funnits med i bilden sedan mitt barn var ca 3,5 år gammal, hon är nu 15 år. Hon vill inte att hennes biologiska pappa har vårdnaden om henne.

Kan man säga på ett ungefär vilka chanser jag skulle ha på att vinna en sådan tvist?

Hej och tack för din fråga,

Barnets bästa måste alltid ges störst vikt vid frågor om adoption och ett barn får endast adopteras om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt.[1]

Utgångspunkten är att ett barn inte får adopteras utan samtycke från barnets vårdnadshavare.[2] Om barnet som ska adopteras har fyllt 12 år måste även barnet samtycka till adoptionen.[3] Den som vill adoptera får ansöka om adoption och ansökan lämnas till tingsrätten i den ort där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist.[4]

En förälder som vill ha ensam vårdnad om barnet kan skicka en stämningsansökan till tingsrätten. Barnets bästa är avgörande även i beslut om vårdnad, boende och umgänge.[5] Särskild hänsyn tas till risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp, att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

För att en förälder ska få ensam vårdnad om barnet krävs i regel att föräldrarna har stora samarbetssvårigheter eller att den andra föräldern är olämplig som vårdnadshavare för barnet. Det är omständigheterna i det enskilda fallet som är avgörande för huruvida en förälder är olämplig som vårdnadshavare. Att en förälder är hotfull och är dömd för brott kan tala för att den andra föräldern ska få ensam vårdnad om barnet, men en helhetsbedömning måste göras.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 4 kap. 1 och 2 §§ FB.
[2] 4 kap. 8 § FB.
[3] 4 kap. 7 § FB.
[4] 4 kap. 11 och 12 §§ FB.
[5] 6 kap. 2 a § FB.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

50% rabatt på din konsultation!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av våra bästa tips i aktuella juridiska frågor.

Efter registrering får du en rabattkod skickad till din mejl som du kan använda när du bokar konsultation med advokat.