Kan jag få ensam vårdnad om pappan inte vill träffa barnet?

Hej,

Jag har gemensam vårdnad med min dotters pappa. Han vill inte träffa sin dotter alls, trots att jag vid flera tillfällen försökt få ihop en träff. Har jag då rätt till ensam vårdnad?

Hej och tack för din fråga,

Vid beslut om vårdnad, boende och umgänge är det alltid barnets bästa som ska beaktas.[1] Utgångspunkten är att det är förenligt med barnets bästa att vårdnaden utövas av föräldrarna gemensamt. Föräldrarna eller domstolen kan besluta om ensam vårdnad om det istället anses vara det bästa för barnet. För att domstolen ska besluta att en av föräldrarna ska utöva vårdnaden ensam krävs antingen att den andra föräldern är olämplig att utöva vårdnaden eller att parternas samarbetssvårigheter är av sådan grad att det omöjliggör gemensam vårdnad. Att pappan till barnet vägrar träffa barnet kallas umgängesvägran och kan skada barnet. Det skulle därför kunna vara en anledning till att rätten bedömer det som barnets bästa att din dotter får ensam vårdnad, men det är inte självklart. Däremot kan det ge anledning till att begränsa eller helt upphöra med umgängestillfällena.[2] Det är dock viktigt att din dotter som boendeförälder visar att hon främjat umgänget mellan barnet och pappan.

Vårdnadshavarna kan själva avtala om ensam vårdnad. Om föräldrarna inte kan komma överens är ett alternativ att vända sig till familjerätten hos kommunen för att få hjälp med att komma fram till en lösning.[3] Om föräldrarna fortfarande inte kommer överens är alternativet att din dotter stämmer pappan vid tingsrätten så att domstolen fattar beslut om vårdnaden. Vid en vårdnadstvist kan det vara bra att ha hjälp av ett juridiskt ombud.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 6 kap. 2a § föräldrabalken (FB).
[2] SOU 2005:43 s. 170 f.
[3] 6 kap. 6 och 18 §§ FB.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.