Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Kan jag få ensam vårdnad?

Hej,

Min exman har av sjukvården i sitt hemland blivit anmäld för misshandel på vår gemensamma sons lillebror och jag har därför på rekommendation av socialen behållit vår son på heltid.

Exmannen har aldrig betalat underhåll till vår son och vägrat att medverka till att jag ska få underhållsstöd från Försäkringskassan. Han har inte medverkat till vår bodelning, vägrat samarbetssamtal via familjerätten och hotat mig med polisanmälan när jag försökt hämta vår son efter att han uttryck att han vill hem till mig. Min exman vägrar också att lyssna när jag försökt prata med honom om vår sons mående. Nu har exmannen också hos Kronofogden hävdat att jag har en skuld till honom, vilket inte stämmer.

Min fråga är, hur stor är chansen för mig att få ensam vårdnad?

Hej och tack för din fråga,

Vid beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. Vid en bedömning av vad som är barnets bästa fästs särskilt avseende vid risken för att barnet far illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a § föräldrabalken, FB).

Rätten kan besluta om att ge en av föräldrarna ensam vårdnad. Inför ett sådant beslut beaktas särskilt föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § FB).

Vidare ska rätten anförtro en förälder ensam vårdnad om den andra föräldern vid utövandet av vårdnaden brister i omsorgen om barnet på så sätt att det medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling (6 kap. 7 § FB).

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online