Kan jag få ersättning för ärr efter en operation?

Hej,

Jag har 5 stycken ärr på mina båda armar, efter en operation som jag gjorde för ungefär 4-5 år sedan. Jag undrar om man jag kan få skadestånd för det? Mina ärr är ganska stora jag skäms på sommaren när jag tar av mig.

Hej och tack för din fråga,

Enligt 6 § p. 1 patientskadelagen (PskL) ska patientskadeersättning lämnas för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd. Ersättning ges endast om skadan kunnat undvikas på något sätt genom ett annat utförande eller förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

I denna del kan det uppkomma bekymmer för dig eftersom det kanske inte varit möjligt att utföra operationen på ett sätt så att ärr inte skulle uppkommit. Men om det har gjort funnits ett alternativt förfarande som vore mindre riskfyllt så har vårdgivaren ofta en patientförsäkring som täcker ersättning för skador enligt patientskadelagen. Således ska patientskadeersättningen utges av försäkringsgivaren enligt 13 § PskL. För att få ersättning måste talan väckas inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades enligt 23 § PskL.

Gällande skadestånd finns regler i skadeståndslagen. Dessa regler bygger på att en uppkommen skada har berott på någon annan eller något annat än den som skadats. Exempelvis att någon med avsikt eller genom vårdslöshet ha orsakat någon en skada. I sådana fall krävs det att någon i sjukvården gjort något vårdslöst mot dig som orsakat skadan.

Slutligen kan man vända sig till sitt försäkringsbolag för att höra vad försäkringen täcker då det i vissa fall kan täcka patientskador. Försäkringsbolagen har som regel liknande villkor gällande preskriptionstid och att man ska vara försäkrad vid tillfället för skadan.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.