Kan jag få ersättning för att grannen rev vår gemensamma häck?

Hej,

Min granne har rivit den gemensamma häcken som stod på tomtgränsen och vägrar nu ersätta den med ny häck eller staket. Får han verkligen riva den utan att fråga mig först? Kan jag själv sätta upp en ny häck eller staket, och kan jag i så fall få ersättning för det av min granne?

Hej och tack för din fråga,

Din granne borde inte ha tagit bort häcken utan att fråga dig först, och kan ha gjort sig skyldig till skadegörelse eller egenmäktigt förfarande.

Jag tolkar din fråga som att det är varsin fastighet ni äger och att häcken står på gränsen mellan era två fastigheter. Eftersom det rör fastigheter blir jordabalken tillämplig.[1] Enligt jordabalkens tredje kapitel ska var och en vid nyttjande av sin fasta egendom ta skälig hänsyn till sin omgivning.[2] Lagen stadgar också att om rot eller gren tränger in på en fastighet från ett område intill den, till exempel en intilliggande fastighet, och detta medför olägenhet för fastighetens ägare så får hen ta bort roten eller grenen. Den som äger det intilliggande området ska dock alltid beredas tillfälle att själv ta bort roten eller grenen först.[3] Din granne borde alltså ha pratat med dig innan han tog bort häcken, och rimligtvis inte heller ha tagit ner hela häcken utan bara sin sida.

Det alternativ som är bäst för grannsämjan är sannolikt att försöka komma överens med din granne om ersättning för en ny häck eller ett staket. Om detta inte går kan det finnas andra alternativ.

Eftersom din granne inte rådfrågade dig innan han tog bort häcken så kan han ha gjort sig skyldig till brott. De brott som kan vara aktuella i den här situationen är skadegörelse eller egenmäktigt förfarande.[4] Du kan därför, om du vill, polisanmäla din granne och dessutom kräva skadestånd.[5]

Om du vill sätta upp ett nytt staket eller plantera en häck på din del av tomten ska det, som huvudregel, inte vara några problem. Om staketet eller häcken däremot även går in på grannens tomt krävs en överenskommelse.

Önskar du vidare hjälp och vägledning i ditt ärende är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation med jurist via telefon eller videosamtal redan idag.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 1 kap. 1 § Jordabalken
[2] 3 kap. 1 § Jordabalken
[3] 3 kap. 2 § Jordabalken
[4] 12 kap. 1-2 §§ och 8 kap. 8 § Brottsbalken
[5] 2 kap. 1 § Skadeståndslagen

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.