fbpx

Kan jag få ersättning för att grannen rev vår gemensamma häck?

Hej,

Min granne har rivit den gemensamma häcken som stod på tomtgränsen och vägrar nu ersätta den med ny häck eller staket. Får han verkligen riva den utan att fråga mig först? Kan jag själv sätta upp en ny häck eller staket, och kan jag i så fall få ersättning för det av min granne?

Hej och tack för din fråga,

Din granne borde inte ha tagit bort häcken utan att fråga dig först, och kan ha gjort sig skyldig till skadegörelse eller egenmäktigt förfarande.

Jag tolkar din fråga som att det är varsin fastighet ni äger och att häcken står på gränsen mellan era två fastigheter. Eftersom det rör fastigheter blir jordabalken tillämplig.[1] Enligt jordabalkens tredje kapitel ska var och en vid nyttjande av sin fasta egendom ta skälig hänsyn till sin omgivning.[2] Lagen stadgar också att om rot eller gren tränger in på en fastighet från ett område intill den, till exempel en intilliggande fastighet, och detta medför olägenhet för fastighetens ägare så får hen ta bort roten eller grenen. Den som äger det intilliggande området ska dock alltid beredas tillfälle att själv ta bort roten eller grenen först.[3] Din granne borde alltså ha pratat med dig innan han tog bort häcken, och rimligtvis inte heller ha tagit ner hela häcken utan bara sin sida.

Det alternativ som är bäst för grannsämjan är sannolikt att försöka komma överens med din granne om ersättning för en ny häck eller ett staket. Om detta inte går kan det finnas andra alternativ.

Eftersom din granne inte rådfrågade dig innan han tog bort häcken så kan han ha gjort sig skyldig till brott. De brott som kan vara aktuella i den här situationen är skadegörelse eller egenmäktigt förfarande.[4] Du kan därför, om du vill, polisanmäla din granne och dessutom kräva skadestånd.[5]

Om du vill sätta upp ett nytt staket eller plantera en häck på din del av tomten ska det, som huvudregel, inte vara några problem. Om staketet eller häcken däremot även går in på grannens tomt krävs en överenskommelse.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 1 kap. 1 § Jordabalken
[2] 3 kap. 1 § Jordabalken
[3] 3 kap. 2 § Jordabalken
[4] 12 kap. 1-2 §§ och 8 kap. 8 § Brottsbalken
[5] 2 kap. 1 § Skadeståndslagen

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas