Kan jag få ersättning för dåligt läkt fraktur?

Hej,

Jag undrar om man kan få ersättning för att nyckelbenet sticker ut över ett år efter en nyckelbensfraktur?

Hej och tack för din fråga,

Enligt patientskadelagen (PSkL) är det möjligt att som patient få ersättning från patientförsäkringen, en försäkning alla vårdinrättningar är skyldiga att ha. Enligt 6 § PSkL ska det föreligga övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd under förutsättning att skadan kunnat undvikas genom ett annat utförande som skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. Således kan patienten inte få ersättning om operationen utförts på ett oklanderligt sätt, trots att utfallet inte blev önskvärt. Rätten att väcka talan preskriberas tio år efter det att skadan orsakades enligt 23 § PSkL.

Det finns även en möjlighet för patienten att vända sig till sitt försäkringsbolag som i många fall ger ersättning för vanprydnader, ärr och skador som uppstått till följd av en operation. Villkoren för ersättning denna väg kan variera beroende på i vilket försäkringsbolag man är försäkrad.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas