Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Kan jag få ersättning för tiden jag suttit inne, kostar det mig att stämma staten gällande detta?

Hej,

Jag har blivit dömd för misshandel av ett barn som jag örfilat. Jag satt häktad i fyra månader efter att tingsrätten dömt mig till 11 mån fängelse. Jag överklagade och fick villkorlig dom i ett år. Jag ansökte om ersättning för tiden jag suttit häktad men fick då avslag.

Nu vill jag stämma staten. Finns det någon risk att jag måste stå för kostnaderna om jag förlorar. Får man göra detta kostnadsfritt?

Hej och tack för din fråga,

Den som har suttit frihetsberövad och efter överklagande får en mindre ingripande straffåtgärd har som huvudregel rätt till ersättning. Aktuell lag är lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

Det är den som begär ersättning som måste ge in den utredning som behövs för att ersättning ska kunna betalas ut, detta innefattar bland annat att bedöma skadans storlek.

Den som är missnöjd med beslutet från Justitiekanslern kan inte överklaga beslutet utan måste väcka talan mot staten genom att ansöka om stämning hos tingsrätten. I tvistemål, vilket detta är, riskerar man att betala rättegångskostnaderna eftersom huvudregeln är att den förlorade parten står för båda parternas rättegångskostnader. Bestämmelsen hittar du i 18 kap. 8 § Rättegångsbalken.

Med vänlig hälsning

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online