Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Kan jag få ett personnummer om jag har tillfälligt arbetstillstånd?

Hej,

Jag har två frågor.

  1. Jag har ett arbetstillstånd som gäller under 11 månader, kan jag få ett svenskt personnummer?
  2. Får jag och min fru barnbidrag för vårt barn mot bakgrund av ovan nämnda förutsättningar?

Hej och tack för dina frågor,

Om man är folkbokförd i Sverige kan man få svenskt personnummer. Folkbokförd kan man bli om man regelmässigt tillbringar sin nattvila eller motsvarande vila i landet under minst ett års tid, folkbokföringslagen 3 §. Eftersom ditt uppehållstillstånd är kortare än ett år verkar du inte uppfylla kraven för att bli folkbokförd och kan därför inte heller få ett personnummer. Du kan däremot ansöka om ett samordningsnummer.

Vem som har rätt till barnbidrag regleras i Socialförsäkringsbalken. Barnbidrag kan man få om barnet är bosatt i Sverige, Socialförsäkringsbalken 5 kap 9 §. Den som kommer till Sverige och kan antas komma att vistas här under längre tid än ett år ska anses vara bosatt  i landet, Socialförsäkringsbalken 5 kap. 3 §. Eftersom ditt arbetstillstånd inte sträcker sig längre tid än ett år är det således oklart om ni kommer ha rätt till barnbidrag.

Vänliga hälsningar

Zeijersborger & Co.

 

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online