Kan jag få skadestånd för något som gått sönder under visning?

Hej,

Efter visning av min bostadsrätt som jag ska sälja var mitt tangentbord till datorn trasigt. Kan jag få skadestånd för detta?

Hej och tack för din fråga,

Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen (SKL) ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ersätta skadan. Det krävs således att det finns en skadevållare att kräva ersättning från. Vidare stadgas att skadeståndet för sakskada omfattar ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning samt annan kostnad till följd av skadan och eventuell inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet (5 kap. 7 § SKL).

Finns det inte möjlighet att få skadestånd för sakskadan är en alternativ väg till ersättning genom hemförsäkring mot en självrisk.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas