Kan jag få sparken på grund av att jag lagt upp vuxenfilmer på nätet?

Hej,

Vi har haft diskussioner på mitt jobb gällande detta med vuxenfilmer, om man skulle spela in filmer själv (där man utför sexuella handlingar) och lägga ut på nätet både för att tjäna pengar men också för nöjets skull.

Kan arbetsgivaren (statlig som privat) säga upp någon för sådana utförda handlingar trots att det skulle göras utanför arbetstid? Filmerna skulle inte relatera till jobbet och inget jobbrelaterat skulle synas i filmen.

Kan det bli konsekvenser? Kan det skrivas in i anställningskontrakt att man inte får göra sådant?

Hej och tack för din fråga,

Som utgångspunkt har en tillsvidareanställd ett lagligt skydd mot ogrundade uppsägningar, oavsett om arbetet är inom privat eller offentlig sektor. Utgångspunkten är att en uppsägning endast får ske om det föreligger saklig grund, och från och med den 1 oktober 2022 på grund av lagändring, sakliga skäl.

Vad som ska anses utgöra sakliga skäl för uppsägning vid personliga omständigheter hos arbetstagaren kommer till viss del att kunna föras in i kollektivavtal, och blir således mer specifikt utifrån vilken bransch det rör sig om.

Det går därför inte att ge ett generellt svar på om en bisyssla som den angivna kan leda till konsekvenser eller inte. Den avvägning som ska göras är huruvida bisysslan inkräktar på arbetstagarens möjligheter att utföra sitt jobb på ett tillfredställande sätt under sin arbetstid, samt om bisysslan riskerar att skada förtroendet eller anseende för arbetsgivaren och dess varumärke. Det får naturligtvis inte förekomma illojal konkurrens mellan arbetsgivarens verksamhet och bisysslan.

När det kommer till offentlig verksamhet så ställs höga krav på att arbetstagare inte äventyrar myndighetens förtroende och arbetstagarens rätt att ha bisyssla är generellt begränsad. Detta varierar dock mellan olika tjänster, därför är det svårt att ge ett klart svar.

Vad gäller att ta in villkor i anställningsavtalet är villkoren endast gällande om de inte inkräktar på det skydd som arbetstagaren har enligt lag och/eller kollektivavtal. Det är vanligt förekommande med så kallade policys på företag, men relevansen av dessa dokument i frågor om uppsägning är begränsad.

För det fall arbetsgivaren bedömer att bisysslan är oacceptabel ska arbetstagaren varnas, och arbetsgivaren måste agera inom två månader från det att denne fått kännedom om omständigheterna.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.