Kan jag få tillbaka mitt körkort efter återkallelse?

Hej,

Polisen ”hotade” med utredning om grov vårdslöshet i trafik, om jag inte skrev på böterna för ett lindrigare trafikbrott som medförde böter på 2000kr. Jag frågade om mitt körkort kan bli indraget om jag betalar och fick svaret att det inte kan det. Två månader senare blir körkortet indraget eftersom jag betalade boten och därmed erkände det lindrigare trafikbrottet. Enda anledningen till att jag betalade var för att få händelsen överstökad.

Jag räknade inte med att få mitt körkort indraget, eftersom polisen sagt att det inte skulle ske. Kan jag få tillbaka mitt körkort?

Hej och tack för din fråga,

Ja, du kan sannolikt få tillbaka ditt körkort, efter spärrtidens slut.

Ett körkort kan återkallas på ett antal olika grunder, exempelvis grov vårdslöshet i trafik.[1] En körkortsåterkallelse beslutas av Transportstyrelsen och är alltså ingenting som polisen beslutar om.

Transportstyrelsen grundar sina beslut om återkallelse av körkort på bland annat domar och strafförelägganden. När ett körkort återkallas ska Transportstyrelsen bestämma en spärrtid, alltså en tid inom vilket ett nytt körkort inte får utfärdas.[2] Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år. Efter spärrtidens utgång ska ett nytt körkort tillverkas. Beroende på hur lång spärrtiden är kan det krävas olika åtgärder för att återfå sitt körkort. Exempelvis kan det krävas att du ansöker om nytt körkortstillstånd och att du gör ett nytt kunskapsprov och körprov och att du blir godkänd på dessa. Du kan läsa mer om återkallelse av körkort och vad som händer därefter på Transportstyrelsens hemsida.

Om du anser att Transportstyrelsens beslut att återkalla ditt körkort är felaktigt kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten.[3] Överklagandet ska ges in till Transportstyrelsen som prövar om överklagandet inkommit i rätt tid.[4] Transportstyrelsen överlämnar sedan överklagandet till förvaltningsrätten för prövning.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 5 kap. 3 § Körkortslagen
[2] 5 kap. 6 § Körkortslagen
[3] 40 § Förvaltningslagen
[4] 43-44 §§ Förvaltningslagen

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.