fbpx

Kan jag få tillbaka mitt körkort efter återkallelse?

Hej,

Polisen ”hotade” med utredning om grov vårdslöshet i trafik, om jag inte skrev på böterna för ett lindrigare trafikbrott som medförde böter på 2000kr. Jag frågade om mitt körkort kan bli indraget om jag betalar och fick svaret att det inte kan det. Två månader senare blir körkortet indraget eftersom jag betalade boten och därmed erkände det lindrigare trafikbrottet. Enda anledningen till att jag betalade var för att få händelsen överstökad. Jag räknade inte med att få mitt körkort indraget, eftersom polisen sagt att det inte skulle ske. Kan jag få tillbaka mitt körkort?

Hej och tack för din fråga,

Ja, du kan sannolikt få tillbaka ditt körkort, efter spärrtidens slut.

Ett körkort kan återkallas på ett antal olika grunder, exempelvis grov vårdslöshet i trafik.[1] En körkortsåterkallelse beslutas av Transportstyrelsen och är alltså ingenting som polisen beslutar om.

Transportstyrelsen grundar sina beslut om återkallelse av körkort på bland annat domar och strafförelägganden. När ett körkort återkallas ska Transportstyrelsen bestämma en spärrtid, alltså en tid inom vilket ett nytt körkort inte får utfärdas.[2] Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år. Efter spärrtidens utgång ska ett nytt körkort tillverkas. Beroende på hur lång spärrtiden är kan det krävas olika åtgärder för att återfå sitt körkort. Exempelvis kan det krävas att du ansöker om nytt körkortstillstånd och att du gör ett nytt kunskapsprov och körprov och att du blir godkänd på dessa. Du kan läsa mer om återkallelse av körkort och vad som händer därefter på Transportstyrelsens hemsida.

Om du anser att Transportstyrelsens beslut att återkalla ditt körkort är felaktigt kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten.[3] Överklagandet ska ges in till Transportstyrelsen som prövar om överklagandet inkommit i rätt tid.[4] Transportstyrelsen överlämnar sedan överklagandet till förvaltningsrätten för prövning.

Hoppas du genom detta fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 5 kap. 3 § Körkortslagen
[2] 5 kap. 6 § Körkortslagen
[3] 40 § Förvaltningslagen
[4] 43-44 §§ Förvaltningslagen

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas