fbpx

Kan jag få tillbaka pengar jag lagt på reparationer när jag separerar?

Hej,

Om jag har betalat en del pengar för renovering av ett fritidshus min sambo tidigare fått i gåva, är det pengar jag kan återfå när vi nu separerar och sambon behåller huset?

 

 

Hej och tack för din fråga,

Enligt 14 § sambolagen (SamboL) är samboegendom som ska ingå i en bodelning mellan sambor. Enligt 3 § SamboL utgör gemensam bostad och bohag samboegendomen under förutsättning att dessa är förvärvade för gemensam användning. Med gemensam bostad menas till exempel hus eller lägenhet som är avsedd som sambornas gemensamma hem och som huvudsakligen används för detta (5 § SamboL). Fritidshus utgör således inte samboegendom.

I ett avgörande från Högsta domstolen (NJA 1986 s. 513) prövades ett fall där en person hade bland annat byggt en altan till sin dåvarande sambo med egna medel och egen arbetsinsats. I samband med att samboförhållandet tog slut krävde personen ersättning för värdet av arbete alternativt få tillbaka föremålen. HD konstaterade att om det inte fanns några särskilda omständigheter som talar emot ska man i ett sådant fall se det som att arbetet och materialet är en gåva till fastighetsägaren.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas