Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Kan jag få umgänge med mina tonårsbarn?

Mina två barn, 14 och 15 bor (folkbokförda) hos pappan.
Det är svårt att kontakta barnen då de aldrig svarar till mina sms och samtal.
Vi har delad vårdnad.

Jag skriver till pappan ang. semesterplanering men får inget svar. Barnen är ”stora” och säger sig inte vilja träffa mig. Jag är föräldern som går på alla utvecklingssamtal i skolan. Pappan säger att det är min sak.
Vart ska jag vända mig? Vad kan jag göra?

Hej!

Om samarbete med pappan inte fungerar kan du I första hand kan du vända dig till Familjerätten. En reglering avseende vårdnad om barn, barns boende och barns rätt till umgänge med sina föräldrar kan ske genom avtal upprättat av Familjerätten efter eventuella samarbetssamtal. Föräldrar kan ansöka om samarbetssamtal hos Familjerätten i försök att nå samförståndslösningar som fungerar för alla parter.

Om det inte går att hitta en samförståndslösning kan eventuella krav framföras av dig personligen eller av ett juridiskt ombud till den andra föräldern. Den andra föräldern ges då möjlighet att gå med på framförda krav eller bestrida dem. Om den andra föräldern bestrider framförda krav finns möjlighet att få saken prövad i domstol. Något som ska poängteras ut är att det är barnens rätt till umgänge med föräldrarna och inte föräldrarnas intresse till umgänge med barnen som prövas.

Domstolen kommer vid sin prövning bland annat ta i beaktande om den ena föräldern obstruerar eller motverkar barns rätt till umgänge och kontakt med den andra föräldern. Barns vilja tas som huvudregel även i beaktande vid domstolens prövning. Barns vilja tillmäts större betydelse ju äldre barnen är. Eftersom barnen är 14 och 15 år kommer deras vilja tillmätas betydelse vid domstolens prövning om det inte går att visa att denna vilja är påtvingad eller om det inte går att visa att det av andra anledningar finns skäl att betvivla barnens viljeyttringar.

Du är varmt välkommen att kontakta oss för ett inledande möte.

Med vänlig hälsning /

Zeijersborger & Co Advokatbyrå

 

 

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online