Kan jag få uppehållstillstånd på grund av studier?

Hej,

Kan jag få uppehållstillstånd på grund av studier?

Hej och tack för din fråga,

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som önskar vistas här i landet för arbete, studier, besök eller för att bedriva näringsverksamhet enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen (UtL). Vidare stadgas att en utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansöka om och beviljats detta före inresan i landet med undantag för om det föreligger synnerliga skäl enligt 5 kap 18 § 2 st. 11 p. UtL. Enligt förarbetena samt lagtext krävs att personen är antagen till heltidsstudier. Således är studier på distans eller på halvfart inte tillräckligt för uppehållsrätt.

Utöver studiekravet krävs det även att man tillgodoser försörjningskravet. Kravet innebär att den som ska studera har egna pengar att leva för och som räcker till hela den tiden som det är planerat att studera. Om förutsättningarna för att medge uppehållstillståndet inte längre är uppfyllda får det tidsbegränsade uppehållstillståndet för studier återkallas enligt 7 kap. 7 a § UtL.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

 

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas