Kan jag få upprättelse om jag blivit felaktigt diagnostiserad som liten?

Hej,

När jag var ca 6 år fick jag diagnosen lindrig utvecklingsstörning. De som utredde mig hade även sagt att jag inte skulle kunna komma längre en till en 8- årings nivå vilket verkligen är helt fel. Jag har nu i vuxen ålder (är 26 år idag) planer på att göra om den där utredningen. Om det skulle visa sig att den diagnosen inte stämmer så har det förstört väldigt mycket för mig eftersom jag bland annat sattes in i en särklass när jag gick skolan vilket gör att jag nu inte kan söka till högskola. Om jag ska ha någon chans att kunna göra det måste jag plugga om alla grundämnen, eftersom de betygen man får från särklassen inte gäller.

Kan jag få någon slags upprättelse om det skulle visa sig att den diagnosen är fel och hur går man tillväga?

Hej och tack för din fråga,

Du kan ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen för en patientskada – i ditt fall feldiagnostisering, om det är övervägande sannolikt att skadan orsakats i samband med hälso- och sjukvård.[1] Utgångspunkten är att felmedicinering inte ger rätt till ersättning, om inte felmedicinering beror på att medicinen har förordnats eller utlämnats  i strid mot föreskrifter eller anvisningar.[2]

Du ska som huvudregel begära ersättning inom tio år från när skadan orsakades och endast om det finns synnerliga skäl får en talan om ersättning väckas senare. [3] I detta fall tas det hänsyn till om du varit förhindrad att framställa anspråket i tid.[4]

Skulle du bli nekad ersättning har du möjlighet att väcka en vanlig talan om skadeståndsersättning vid domstol enligt skadeståndslagen.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 6 § p. 3 PskL
[2] 7 § p. 2 och 6 § p.6 PskL
[3] 23 § PskL
[4] 24 § PskL

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.