Kan jag få ut trafikskadeersättning även om fordonet inte kan identifieras?

Hej,

För några veckor sedan när jag var på väg hem från jobb och skulle korsa ett övergångsställe så blev jag påkörd av en motorcykel. Föraren smet och inga av vittnena hann ta registreringsnumret. Som jag förstått det är det fordonet som orsakade olyckan vars försäkring ska betala ut trafikskadeersättning till den som skadats. Hur ska jag göra för att få ut min ersättning när jag inte vet vem föraren var?

Hej och tack för din fråga,

Trafikskadeersättning är en ersättning som betalas ut från ett fordons trafikförsäkring då det uppkommit en skada till följd av trafik.[1] Ersättning ges för person- och sakskada och betalas till förare, passagerare samt cyklister och gångtrafikanter som orsakats skada av ett motorfordon i trafiken.[2]

Alla motordrivna fordon i Sverige som är registrerade i vägtrafikregistret och inte är avställda ska ha en trafikförsäkring från vilken trafikskadeersättning betalas ut för.[3] Den som drabbats av en personskada har alltid rätt till trafikskadeersättning, i första hand från fordonets trafikförsäkring och i andra hand från Trafikskadeföreningen om fordonet varit oförsäkrat eller dess identitet inte kan fastställas.[4] I ditt fall har föraren till fordonet försvunnit från platsen. Kan inte fordonets identitet fastställas är det då alltså Trafikskadeföreningen som ska utge din ersättning. En första rekommendation är således, om du inte redan gjort det, att polisanmäla händelsen samt anmäla skadan till ditt försäkringsbolag. Det är även viktigt att du kan visa att du blivit påkörd av ett okänt fordon samt dokumentera dina skador, till exempel genom sjukhusjournaler om du sökte vård i samband med skadan.

Den vägtrafikant som, med eller utan skuld haft del i uppkomsten av en trafikolycka, avlägsnar sig från olycksplatsen och därmed undandrar sig att, efter sin förmåga, medverka till åtgärder som olyckan skäligen bör föranleda, kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.[5]

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 1 § Trafikskadeslagen (TsL)
[2] 8 § TsL
[3] 2 § TsL
[4] 10-11 och 16 § § TsL
[5] 5 § Lagen om straff för vissa trafikbrott

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.