fbpx

Kan jag flytta in i min mammas villa då hon bor på äldreboende?

Hej,

Min mamma har blivit dement och har nu kommit in på ett äldreboende. Hon äger en villa och kommer att behöva en god man. Kan jag flytta in i villan, då jag är ensam arvinge?

Hej och tack för din fråga,

Så länge din mamma äger villan så är det hon som bestämmer vem som får lov att vistas och bo där.

Den som utan tillåtelse bosatt sig i en annans bostad kan göra sig skyldig till hemfridsbrott.[1] Att du är den enda arvingen saknar betydelse i nuläget och bosätter du dig i huset riskerar du att göra dig skyldig till brott, under förutsättning att du inte har tillåtelse att bo där.

Du nämner i frågan att din mamma är i behov av en god man. En god man ska förordnas till den som på grund av sjukdom eller liknande inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.[2] En god man ska vidta åtgärder inom ramen för sitt uppdrag och ska i regel ha samtycke från sin huvudman, i detta fall din mamma, innan hen företar någon rättshandling.[3]

Det framgår inte av frågan om du önskar att köpa eller hyra villan, men oavsett är det inte ett beslut som en god man ensam kan ta. I vissa fall behöver den gode mannen dessutom, utöver samtycke från din mamma, samtycke från överförmyndaren.[4] Överförmyndaren ska samtycka till åtgärden om det inte kan anses olämpligt med hänsyn till egendomens natur eller andra omständigheter.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 4 kap. 6 § Brottsbalken
[2] 11 kap. 4 § Föräldrabalken
[3] 11 kap. 5 § Föräldrabalken
[4] 14 kap. 11 § Föräldrabalken

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas