Kan jag förlora vårdnaden om jag flyttar?

Hej,

Jag och min dotters pappa är separerade sedan 2 år tillbaka och vi har en dotter på 3 år. Sedan ca 6 månader tillbaka har jag informerat pappan om att jag kommer flytta ca 30 mil till en ny kommun där jag har både mitt drömjobb och min nuvarande man. Min dotters pappa har tidigare gått med på att ha henne varannan helg. Nu har han dock ändrat sig och säger att han inte bara kan ha henne varannan helg. Jag har då erbjudit att låta honom ha henne varje helg men han går inte med på det heller. Då växelvis boende inte fungerar på grund av avståndet har jag sagt att han i sådana fall får ha vår dotter på heltid men det vill han heller. Han menar att jag varken kan kräva att han ”nöjer sig” med att ha vår dotter på helgerna eller att han har henne på heltid. Min fråga är vad jag har rätt till om jag flyttar? Riskerar jag att bli av med vårdnaden om vår dotter om vi inte kommer överens? Tilläggas bör att vår dotter kommer att ha det bättre hos mig, då hon skulle bo i hus med eget rum, bra förskola och barn att umgås med medan hon hos pappan skulle bo i en liten lägenhet utan eget rum och inga vänner att umgås med. Pappan jobbar även kvällar och helger.

Hej och tack för din fråga,

All reglering som rör vårdnad, boende och umgänge återfinns i Föräldrabalken. Så länge föräldrarna har gemensam vårdnad för ett barn ska beslut som rör barnets boende fattas gemensamt. Om föräldrarna inte kan enas om var och hur barnet ska bo kan man låta en domstol avgöra saken, 6 kap. 14a § FB. I alla beslut som fattas i domstol och som rör barn och ett barns vårdnad, umgänge eller boende skall barnets bästa alltid vara den viktigaste aspekten, 6 kap. 2a § FB. Om två vårdnadshavare har svårt att komma överens men vill undvika en tvist i domstol finns det en möjlighet att hos kommunen ansöka om att få gå på så kallade samarbetssamtal, 6 kap. 18 § FB och 5 kap. 3 § socialtjänstlagen.

Om boendesituationen skall avgöras i domstol kan en flytt påverka bedömningen om vad som är bäst för barnet men endast som en av många faktorer, även faktorer som omvårdnad, trygghet och socialt nätverk kommer att vägas in i en bedömning om vilken förälder som skall vara boendeförälder alternativt ha ensam vårdnad om barnet.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas