Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Kan jag göra en polisanmälan om stöld fast sakerna har lämnats tillbaka?

Hej,
Vi har ett litet familjeföretag med några anställda. En kille var anställd hos oss i några månader. Ett tag efter att han slutat kom det fram att det saknades verktyg. Vi frågade om han hade tagit sakerna, men han sa att han inte hade det. Jag råkade dock se offentliga bilder via Facebook där våra verktyg fanns med och när jag påpekade det lämnade han tillbaka verktygen. Jag vill ha ersättning för tiden han haft/använt våra verktyg utan lov och ljugit och min fråga är om jag kan göra polisanmälan efteråt och begära skadestånd? Han tänker inte betala någon ersättning, han tycker han agerat rätt.

Hej och tack för din fråga,

Oavsett om sakerna har lämnats tillbaka eller inte har ni rätt att göra en polisanmälan. Brottet stöld regleras i 8 kap. 1 § Brottsbalken vilket man kan göra sig skyldig till om man olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det. Om personen inte hade för avsikt att tillägna sig sakerna, dvs göra sakerna till sina, kan det i stället vara tal om egenmäktigt förfarande vilket regleras i Brottsbalken 8 kap. 8 §. Att sakerna efter en tid har lämnats tillbaka är inte något som betyder att brottet kan anses ogjort. Däremot kan det faktum att sakerna blivit återlämnade leda till en strafflindring, om domstolen skulle anse att ett brott har begåtts.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online