Kan jag göra så att min make inte får del av mina ärvda pengar vid skilsmässa?

Hej,

Jag har fått ärva pengar efter min mamma som gick bort. En del av pengarna finns kvar och en del har jag köpt en sommarstuga för, som endast är skriven på mig. Min fråga är, har min man rätt till dessa pengar och fastigheten vid en eventuell skilsmässa? Han har en betydligt högre inkomst än mig och jag tänkte spara pengarna till min pension. Vi har inte något äktenskapsförord och jag tror inte att han hade gått med på att skriva något nu heller. Kan jag föra över dessa pengar till någon av våra barn som sedan kan föra tillbaka dessa till mig efter en skilsmässa?

Hej och tack för din fråga,

Om det inte finns ett förordnande om enskild egendom, så är pengarna och sommarstugan giftorättsgods och ingår i en bodelning. Det bästa är i så fall att skriva ett äktenskapsförord.

Som huvudregel gäller att makars egendom är giftorättsgods i den mån egendomen inte är enskild egendom.[1] Vid en bodelning ska makarnas giftorättsgods delas lika mellan makarna.[2] Enskild egendom ingår som huvudregel inte vid en bodelning.[3] Egendom kan göras enskild genom antingen äktenskapsförord mellan makarna eller genom förbehåll av en arv- eller gåvogivare till en av makarna. Om din mamma har skrivit ett testamente där det framgår att pengarna du ärvde ska vara enskild egendom, är de alltså undantagna från bodelningen. Det gäller även sommarstugan, som är surrogat till de ärvda pengarna. Om det inte finns något testamente med ett sådant villkor är både pengarna och sommarstugan giftorättsgods och din make har då rätt till hälften.

Du har i första hand rätt att själv behålla sommarstugan vid en bodelning.[5] Om du i slutändan ändå har mer pengar än du har rätt till i bodelningen måste du dock köpa ut din make eller ge honom någon av dina saker för att ni ska få ut lika stora andelar. Om det inte är möjligt kan du bli tvungen att sälja sommarstugan för att kunna kompensera din man.

Som du själv nämner är en möjlig lösning att skriva ett äktenskapsförord där ditt arv anges som enskild egendom.[6] Din make måste dock gå med på detta och skriva under avtalet.

Om en av makarna inom tre år från att talan om äktenskapsskillnad väcktes har minskat sin gemensamma egendom genom gåva och utan den andre makens samtycke, ska värdet för gåvan ingå i bodelningen.[7] Om du skulle föra över pengarna till något av dina barn inom tre år innan skilsmässan så skulle alltså din andel vid bodelningen beräknas som om värdet av gåvan fortfarande ingått, så länge det inte handlar om pengar till ett litet värde i förhållande till övrig egendom.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB)
[2] 9 kap. 1 § ÄktB
[3] 10 kap. 1 § ÄktB
[4] 7 kap. 2 § ÄktB
[5] 11 kap. 7 § ÄktB
[6] 7 kap. 2 § ÄktB
[7] 11 kap. 4 § ÄktB

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.