fbpx

Kan jag hindra mitt ex från att resa med barnen i påsk?

Hej,

Mitt ex vill ta med våra gemensamma barn till sin nya flickväns föräldrar över påsken. Jag tycker det är oansvarigt och fel under rådande omständigheter. Vad kan jag göra?

Hej och tack för din fråga,

Vad du kan göra åt detta beror till viss del på vem av er som har vårdnaden om barnen.

Det framgår inte av din fråga om du och ditt ex har gemensam vårdnad om barnen eller om endast någon av er har ensam vårdnad. Om du och ditt ex har gemensam vårdnad ska ni som utgångspunkt gemensamt fatta beslut i frågor som rör barnen och deras personliga angelägenheter.[1] En av vårdnadshavarna kan dock ensam besluta om angelägenheter som rör barnen om det inte har någon större betydelse för barnens framtid och om den andra vårdnadshavaren är sjuk eller frånvarande.[2]

Om du och ditt ex har gemensam vårdnad men, vilket jag tolkar det som, inte bor ihop längre, kan den av er som barnen bor hos ensam besluta i frågor som rör den dagliga omsorgen. Detta innefattar bland annat att bestämma vad barnen ska göra på sin fritid, exempelvis kortare resor. Så länge inte resan inskränker den andra förälderns umgänge med barnen så bör en sådan resa kunna företas utan den andra förälderns godkännande. Det är alltså inte troligt att ditt ex kan straffas för att ta med sig barnen på en resa över påsk, trots att resan sker utan din tillåtelse. Självklart är det dock viktigt att alla som reser i coronatider följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd om resor.

Barn har rätt till umgänge med den förälder de inte bor med.[3] Båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnens behov av umgänge ska tillgodoses. Om ditt ex vill ta med barnen på resa över påsk inom ramen för ett avtal om umgänge så kan du, om du hindrar hen från detta, komma att anklagas för umgängessabotage.

Om en av er har ensam vårdnad har den rätt att själv bestämma i alla frågor som rör barnen.[4] Om en annan person då obehörigen skiljer barnen från vårdnadshavaren kan denne göra sig skyldig till egenmäktighet med barn.[5]

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 6 kap. 11 och 13 §§ Föräldrabalken
[2] 6 kap. 13 § 2 st. Föräldrabalken
[3] 6 kap. 15 § Föräldrabalken
[4] 6 kap. 11 § Föräldrabalken
[5] 7 kap. 4 § Brottsbalken

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas