Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Kan jag kräva att få tillbaka underhåll av mitt barns mamma?

Datum: 10/05/2023

Hej,

Jag har fört över pengar för underhåll till mamman till mitt barn sen hon föddes. Jag har nu fått reda på att de senaste 2,5 åren har barnet bott i familjehem och mamman inte haft rätt till underhåll under den här tiden. Ingen underrättade mig om det och mamman har sagt att dottern bott hos henne. Dottern är fortfarande placerad på familjehem. Kan jag kräva att få tillbaka underhållet jag betalat ut felaktigt?

Hej och tack för din fråga,

Föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.[1] Underhållsbidraget upphör när barnet fyller 18 år eller, om barnet går i skola efter denna tidpunkt, längst intill dess att barnet fyller 21år.[2] Underhållsbidraget ska täcka de behov som barnet har om inte denne bor varaktigt hos den ena föräldern och beslutet bestäms av en lagakraftvunnen dom som fastställs av rätten.

Om det uppkommer ändrade förhållanden hos vårdnadshavaren kan detta vara skäl för jämkning. Jämkning sker om avtalet är oskäligt med hänsyn till omständigheterna vid dess tillkomst och förhållanden i övrigt.[3] Vidare stadgas att beslut om att erhållna bidrag ska betalas tillbaka dock får meddelas endast om det finns särskilda skäl.

Avslutningsvis kan understrykas att det är barnet som har rätt till underhåll och inte föräldern.[4]

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också hitta mer information i vår handbok om underhållsbidrag.

Med Vänlig Hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 1 kap. 1 § Föräldrabalken
[2] 7 kap. 2 § FB
[3] 7 kap. 10 § FB
[4] 7 kap. 1 § FB

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.