Specialerbjudande

Använd koden:KONSULTATION

(50% gäller till söndag)

Sök

Kan jag kräva att grannen flyttar sin husbil som skymmer vår sjöutsikt?

Datum: 16/06/2022

Hej,

Vår granne har haft sin husbil precis intill tomtgränsen under hela sommarsäsongen de senaste åren. Den är dels i vägen och dels skymmer den vår sjöutsikt. Vi har frågat om de kunde tänka sig att förvara den på annan plats när de inte använder den, men grannen blev då arg och hotade med att sätta upp buskar för att skymma vår sjöutsikt permanent. Kan vi kräva att han flyttar husbilen, och har han verkligen rätt att plantera buskar som skymmer vår utsikt? Den utgör ju en del av värdet på huset.

Hej och tack för din fråga,

Din granne har troligtvis rätt att plantera buskar på sin tomt och placera sin husbil där under sommaren.

Rättsförhållanden mellan grannar regleras i 3 kap. Jordabalken. Enligt lagen ska var och en vid nyttjandet av sin fastighet ta skälig hänsyn till omgivningen. Detta innebär att grannar ska visa respekt för varandra och inte vidta åtgärder som kan vara besvärande eller störande för den andre. Det finns ingen mer specifik bestämmelse än så om vilka rättigheter du har gentemot din granne i detta fall. Det bästa hade därför varit om du och din granne hade kunnat prata med varandra och komma överens, både gällande husbilens placering och eventuell plantering av buskar.

Så länge grannens husbil inte korsar tomtgränsen finns sannolikt inget du kan göra åt saken, under förutsättning att den bara står där säsongsvis. Om husbilen är långtidsplacerad på tomten får den inte stå placerad närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan bygglov.[1]

Det krävs inte bygglov för att plantera växter och din granne kan sannolikt inte bli ersättningsskyldig gentemot dig på grund av att hen planterar buskar på sin egen tomt. Det kan vara så att det i kommunens detaljplan finns bestämmelser om vegetation och om markytans utformning och höjdläge.[2] Om en plantering förbjuds beror det dock oftast på att det påverkar till exempel trafiksäkerhet eller solinstrålning.[3] Sammanfattningsvis är det alltså inte troligt att du kan göra mer än att prata med din granne.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation, för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också läsa mer om ämnet i vår handbok i fastighetstvist.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 6 kap. 1 och 2 §§ Plan- och byggförordningen
[2] 4 kap. 10 § Plan- och bygglagen
[3] Prop. 1985/86:1 S. 583f. och s. 298f

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

50% rabatt på din konsultation!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av våra bästa tips i aktuella juridiska frågor.

Efter registrering får du en rabattkod skickad till din mejl som du kan använda när du bokar konsultation med advokat.