Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Kan jag kräva ersättning för patientskada som inträffade för över 10 år sedan?

Hej,

Jag opererades för 2,5 år sedan efter att min läkare upptäckt ett övertryck i mitt huvud som gjort att jag fått ett minnesbortfall. Upptäckten av övertrycket gjordes för många år sedan av en annan vårdinrättning som informerade mig att övertrycket var normalt och inget att oroa sig för. Inga minnestest gjordes och jag fick inte veta att operation var ett alternativ. Detta har medfört att jag under flera års tid gått med försämrat minne vilket har hämmat min utveckling och gjort det
oerhört svårt för mig att leva ett fullvärdigt liv.

Ärendet har skickats till LÖF som håller med mig i sak, då det gått över 10 år är dock ärendet preskriberat. Min fråga är om det finns någon chans att ta detta vidare?

Hej och tack för din fråga,

Då Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF, håller med dig i sak kan konstateras att du drabbats av en så kallad patientskada. Dessa skador ersätts aldrig av vårdgivaren själv utan genom vårdgivarens försäkringsbolag. I enlighet med 23 § patientskadelagen måste dock talan väckas inom 10 år från den tidpunkt då skadan orsakades. Efter denna tidsfrist är ärendet preskriberat och någon ersättning går inte att kräva.

 

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online