fbpx

Kan jag kräva kommunen på skadestånd för min sons olycka?

Hej,

Min son klämde 2 fingrar i en vägbom som är sönder och olåst. Kommunen har nu efter olyckan lagat och låst grinden. Kan jag kräva kommunen på ersättning för att min son skadade sig?

Hej och tack för din fråga,

Bestämmelser om skadeståndsansvar som inte regleras genom avtal återfinns i skadeståndslagen. För att kunna kräva skadestånd krävs att en skada uppstått samt att det finns ett samband mellan ett agerande eller underlåtande att agera och skadan. Rena olyckshändelser ersätts inte på skadeståndsmässig grund. Att underlåta att laga och låsa en grind som kommunen ansvarar för skulle kunna ge upphov till skadeståndsansvar i det fall en skada uppkommit till följd av underlåtenheten. Den som har tillfogats personskada kan bland annat få ersättning för sjukvårdskostnader och fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur, 5 kap. 1 § SkadestL.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas