Kan jag kräva mitt ex på boendekostnad fram till skilsmässan?

Hej,

Jag och min före detta fru äger en bostadsrätt tillsammans sedan 2001. Vi har inga lån kopplade till lägenheten. Förra året gick mitt ex ut från lägenheten en dag och kom inte tillbaka. Vi har en månadsavgift på 6 400 kr som vi tidigare delat på men som hon slutade betala då hon lämnade mig. Jag blev kvar i lägenheten och fick från en dag till en annan betala allt själv. Vår skilsmässa gick igenom i oktober samma år. Hon äger fortfarande halva lägenheten men betalar som sagt ingenting längre. Jag anser att hon måste betala sin andel av månadsavgiften, 3 200 kr, tills dess att skilsmässan gick igenom, det vill säga 7 månader efter det hon lämnade mig.

Min fråga är om jag kan kräva henne på 7 månaders avgift?

Hej och tack för din fråga,

Regler om äktenskapsskillnad och bodelning återfinns i Äktenskapsbalken, här finns bland annat bestämmelser angående hur egendom skall fördelas vid en separation om parterna inte själva kan komma överens, vem som skall stå för kostnaden för eventuell bodelningsförrättare med mera. Av lagstiftningen framgår att varje make svarar för sin egendom och sina skulder, 1 kap. 3 § ÄktB. Hur just löpande kostnader för den gemensamma bostaden skall justeras efter att den ena maken flyttar ut regleras inte direkt i lagstiftningen. Av gamla domar går att utläsa att kostnaderna för upplösningen av den gemensamma bostaden skall delas mellan makar eller sambor utefter vad som är rimligt. Det framgår vidare att ingen av parterna har rätt att begära ersättning för utlägg som denne gått med på att betala.

I det fall makarna tillsammans svarar för kostnaderna för bostaden skall kostnaderna som utgångspunkt delas mellan makarna. Har den ena maken åtagit sig att betala mer än sin del av kostnaderna kan ersättning sannolikt inte begäras.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga

Jag vill bli kontaktad via:


Integritetspolicy


Sök i vår frågedatabas