Kan jag kräva underhållsbidrag i efterhand?

Hej,

Kan jag kräva underhållsbidrag i efterhand?

Hej och tack för din fråga,

En förälder är skyldig att försörja sitt barn tills dess att barnet fyllt 18 år, alternativt 21 år om barnet läser på gymnasiet eller liknande. Föräldern bidrar med vad som är skäligt utefter barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förutsättningar, 7 kap. 1 § Föräldrabalken (FB). Den förälder som inte bor med sitt barn ska försörja barnet genom underhållsbidrag, 7 kap. 2 § FB. Underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal enligt 7 kap. 3-6 §§ FB.

En domstol kan fastställa att en förälder är skyldig att betala underhållsbidrag upp till tre år bakåt i tiden från den dag då talan väcktes, 7 kap. 8 § FB. Om en förälder inte betalar ut utdömt underhållsbidrag kan boendeföräldern ansöka om underhållsstöd för sitt barn hos försäkringskassan enligt 18 kap. Socialförsäkringsbalken (SFB). Underhållsstödet betalas bara ut en månad retroaktivt enligt 18 kap. 13 § SFB.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

 

 

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.